IMG_2476 H

Tọa đàm chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt nam

Sáng ngày 18/5/2020, tại phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Tọa đàm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 với chủ đề “Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam” trực t...