Screenshot (610)

Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2022

(napa.vn) – Sáng ngày 31/3/2022, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2022. TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện ...