Học viên nhận chứng chỉ, giấy khen, phần thưởng của Học viện

Lễ Bế giảng Khóa IV và Khai giảng khóa V/2019 lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội (ngày 16/8/2019)...

Sáng ngày 16/8/2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ TP. Hà Nội tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị ...