Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2024

(napa.vn) – Chiều ngày 30/5/2024, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị giao ban tháng 5/2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 3 Phân hiệu của Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk và Quảng Nam. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

z5492318041583_ca2cac3cefa97aa1e25aeca13dc23e0d
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị giao ban, có các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường; TS. Lại Đức Vượng; TS. Nguyễn Đăng Quế; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện.

z5492318069277_97faaf3c02625aae2be87add5f5c8b0a

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện trình bày báo cáo tình hình hoạt động Học viện tháng 5/2024.

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện trình bày báo cáo tình hình hoạt động Học viện tháng 5/2024. Theo đó trong tháng 5 năm 2024, Học viện đã tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ và cơ bản các nhiệm đều đảm bảo tiến độ. Học viện tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập với chuỗi hoạt động rất ý nghĩa, buổi kỷ niệm thành công tốt đẹp.

z5492317878532_cf5258c22df6262eaf44c104bec2edb5

TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo phát biểu tại Hội nghị.

Về công tác đào tạo: cập nhật dữ liệu lên hệ thống Hermis theo tiến độ, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục thực hiện kế hoạch truyền thông tuyển sinh trình độ đại học, thạc sỹ và tiến sỹ năm 2024; xây dựng kế hoạch Hội nghị tập huấn về “Phương pháp đào tạo trực tuyến”; tham mưu trình Ban Giám đốc Học viện phê duyệt thông báo về chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên trình độ đại học tại Học viện Hành chính Quốc gia.

z5492317842087_043ab3f20c1507dfc03c8d64f64f7428

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị.

Công tác bồi dưỡng: trong tháng 5/2024, Học viện tổ chức 55 lớp và 3.522 học viên. Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn dành cho giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, trong đó tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy các lớp bồi dưỡng.

z5492317753002_0654c1b05843124937a3f7e6cebfc621

TS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

Về công tác tổ chức cán bộ: tiếp tục hoàn thành dự thảo Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, viên chức, người lao động thuộc Học viện (đang xin ý kiến các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện); tiếp tục tổng hợp góp ý, hoàn thiện dự thảo Quy định phân cấp các lĩnh vực công tác đối với phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia sau khi các Phân hiệu bổ sung nội dung dự thảo; dự thảo kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp khoa, ban và tương đương, cấp bộ môn, phòng và tương đương của Học viện Hành chính Quốc gia; tổ chức xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức của Học viện năm 2024; hoàn thiện các quy trình về công tác nhân sự theo quy định.

z5492317828866_3c415196878997505c2f2248a2591aba
TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại Hội nghị.

Công tác kế hoạch, tài chính: tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển cơ sở vật, trang thiết bị tại Học viện giai đoạn 2023 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để phục vụ công tác xây dựng chiến lược phát triển của Học viện; hoàn thiện trình ký sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính và chi tiêu nội bộ của Học viện; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án tự chủ của Học viện.

z5492317743723_df4469138a35e782961957d39f6cdaf8
TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước phát biểu tại Hội nghị.

Về công tác tạp chí, công nghệ và thư viện: Tạp chí Quản lý nhà nước xuất bản số Tạp chí tháng 5/2024 bảo đảm yêu cầu về nội dung và hình thức; tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ Ban Giám đốc giao; tiếp tục nâng cao chất lượng bài viết trên các ấn phẩm; vấn đề thu – chi quảng cáo; đề xuất về vấn đề mua sắm trang thiết bị cho Tạp chí.

z5492317843787_b00418c4e6770cf4bcc459958db043bc

ThS. Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng.

Về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng: đối với hệ đại học chính quy: tổ chức thi, chấm thi học kỳ 8 trình độ đại hệ chính quy, khóa học 2020 – 2024; tổ chức cấp phát đề thi, chấm thi trắc nghiệm cho các lớp bồi dưỡng theo ngạch (ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên cao cấp), theo chức vụ (cấp phòng, cấp huyên, cấp sở, cấp vụ) theo hình thức thi trực tiếp; tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho 1.357 sinh viên, học viên tại Hà Nội và Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh; triển khai thực việc xây dựng Đề án “Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”; xây dựng danh mục hệ thống minh chứng đánh giá 8 chương trình đào tạo.

z5492317855769_a4572e79c39a3cff9e2796e930152ba5
ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị.

Về công tác hợp tác quốc tế: tiếp tục triển khai nhiệm vụ dự án “Nâng cao năng lực đào tạo quản trị hợp tác cho Học viện Hành chính Quốc gia” để học viên viết báo cáo đề xuất và thực hành thuyết giảng; thực hiện thủ tục tổ chức đoàn ra, đoàn vào, tham gia diễn đàn quốc tế; quản lý lưu học sinh Lào; quản trị nội dung trang web tiếng Anh của Học viện.

Trung tâm Công nghệ và Thư viện tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác số hóa phòng Truyền thống; thu thập ảnh của các đơn vị, liên hệ với đơn vị đối tác thực hiện quay, dựng và biên tập video; liên hệ lãnh đạo Học viện, nguyên lãnh đạo Học viện để xin ý kiến thực hiện việc phỏng vấn; hoàn thiện văn bản phục vụ cho hoạt động bồi dưỡng từ xa tại Học viện; chủ trì thực hiện phần mềm quản lý công việc của viên chức người lao động trong học viện; tiếp tục phối hợp với các đơn vị hoàn thiện phần mềm quản lý học tập của chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương; công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương; tiếp tục khai thác địa chỉ, liên hệ với các bộ, ngành địa phương để triển khai mở lớp; tiếp tục hoạt động quảng bá các chương trình bồi dưỡng từ xa của Học viện trên các nền tảng công nghệ.

Phân hiệu Học viện tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai chức năng, nhiệm vụ mà lãnh đạo Học viện giao; báo cáo Đề án liên quan đến cấp phép đào tạo, chưa bảo đảm được số lượng giảng viên nên có những khó khăn nhất định khi thực hiện đề án. Mong lãnh đạo Học viện có hướng giải quyết sớm hoàn thiện đề án này; đề xuất Ban Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn để Phân hiệu sớm hoàn thiện Đề án cho thuê cơ sở vật chất.

z5490954450530_47f8fd923d8a522962509cb026e2dbed
Các đại biểu dự Hội nghị được trực tuyến tại 3 phân hiệu Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk và Quảng Nam.

z5492318077374_04db316a0df05b0dbbae36d6a57be3b4

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị đã cố gắng thực hiện các công việc trong tháng 5 đặc biệt là chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học việc, đồng thời đề nghị các đơn vị, khoa, ban tập trung vào các nhiệm vụ cần làm trong tháng 6 và những tháng tiếp theo: Lưu ý vấn đề biên soạn đề cương, ngân hàng câu hỏi; quán triệt thường trực kiểm tra giảng đường đáp ứng yêu cầu phục vụ giảng dạy…

NAPA Media, Phạm Hải Long.

Comments are closed.