Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 13/2024

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, sáng ngày 10/6/2024, tại Hội trường lớn, Học viện Trung tâm, Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 13/2024.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Dự Lễ Khai giảng có: PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện; TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; Phòng Quản lý bồi dưỡng theo ngạch, hạng và vị trí việc làm, Ban Quản lý bồi dưỡng: Trưởng phòng ThS. Trần Quang Trung, các Phó Trưởng phòng; các đồng chí giảng viên, chuyên viên Ban Quản lý bồi dưỡng và toàn thể học viên tham gia lớp Bồi dưỡng.

z5525918502666_89d81df86bfddedc59f3f7b63cce6b8e

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Chương trình bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 422/QĐ-BNV ngày 02/6/2022; giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về nhà nước và pháp luật, quản trị quốc gia, quản lý nhà nước; phát triển cho công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương một số kỹ năng để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao; góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để khóa học hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đặt ra, Giám đốc Học viện đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế, tập trung cao trong học tập, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề theo nội dung chương trình và các vấn đề thực tiễn lãnh đạo, quản lý gắn với nhiệm vụ công tác; các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt khóa học.

z5525916955522_0c52819857dc5f308771d8adb45e91a3
TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố quyết định tổ chức lớp.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu 27 chuyên đề và 06 chuyên đề báo cáo. Khóa bồi dưỡng có hoạt động nghiên cứu thực tế và thực hiện 02 bài kiểm tra, 01 bài đề án.

z5525918103855_e66dedf18712f8aed5d22ff0949b6ff8

Đại diện học viên phát biểu tại Lễ Khai giảng.

z5525917402846_d9bc8cb76dfbbdcb495299317e355f1f

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

z5525917202212_0da4a17462666d052052db8c21f200ed

Toàn cảnh buổi lễ.

NAPA Media, Phạm Hải Long.

Comments are closed.