TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc

Chương trình Hội thảo khoa học Góp ý dự thảo nội dung Đề án “Tổng kết công tác đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia về bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý về hành chính trong hệ thống các cơ quan quản lý ...

Thực hiện Quyêt định số 2113/HCQG ngày 26/6/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc giao nhiệm vụ Ban Chủ nhiệm Đề án khoa học “Tổng kết công tác đào tạo của Học viện Hành chính Quốc g...
20191105_092251

Họp giao ban Học viện tháng 10/2019

Sáng ngày 31/10/2019, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 10/2019. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giá...