Hội thảo góp ý Dự thảo chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật Hiến pháp – Luật Hành chính của Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Chiều ngày 04/6/2024, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật Hiến pháp – Luật Hành chính của Học viện Hành chính Quốc gia. Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến.

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia dự và chủ trì Hội thảo.

2D3A6590

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Vụ Công chức, viên chức, Văn phòng Chính phủ; Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra; Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính, Bộ Tư pháp; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật – Bộ Tư pháp; Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội; Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; lãnh đạo các khoa, ban đơn vị của Học viện cùng đông đảo giảng viên, sinh viên Khoa Nhà nước và Pháp luật.

Hiện nay, Học viện Hành chính Quốc gia đang tổ chức đào tạo trình độ Tiến sĩ Quản lý công; đào tạo trình độ Thạc sĩ với các chuyên ngành: Quản lý công; Tài chính – Ngân hàng; Chính sách công; Quản lý kinh tế; Quản lý văn hóa và Thạc sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; đào tạo Đại học hệ chính quy với 14 ngành và 13 chuyên ngành, Đại học hệ liên thông chính quy, Đại học liên thông hệ vừa làm vừa học. Tiếp nối hành trình ấy, Học viện Hành chính Quốc gia đang nghiên cứu xây dựng và mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính và yêu cầu đặt ra cần phải xây dựng chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính không những đáp ứng được nhu cầu xã hội mà còn phải phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và chiến lược của Học viện.

Trên cơ sở Kế hoạch số 2038/KH-HCQG của Học viện Hành chính Quốc gia ban hành ngày 17/8/2023, Kế hoạch xây dựng Đề án, lập hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia đã tiến hành xây dựng dự thảo chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính với 6 nội dung: (1) Căn cứ xây dựng chương trình; (2) Mục tiêu đào tạo; (3) Tiêu chuẩn đầu vào; (4) Khối lượng kiến thức toàn khóa; (5) Đánh giá kết quả học tập; (6) Các chương trình đào tạo trong nước và nước ngoài được tham khảo, đối sánh khi xây dựng chương trình đào tạo.

 f172e044a2ff02a15bee9

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện cho biết, chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính có mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn tiên tiến, hiện đại về Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; có năng lực sáng tạo, tư duy tiếp cận đa ngành, liên ngành trong tổ chức nghiên cứu khoa học; có năng lực phát triển, phổ biến, ứng dụng tri thức mới, tham mưu, tư vấn chính sách về Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, góp phần xây dựng nền công vụ Việt Nam chuyên nghiệp, chất lượng, hiện đại và phát triển bền vững kinh tế – xã hội của đất nước. Việc triển khai nghiên cứu, đào tạo ngành Luật ở trình độ cao tại các cơ sở đào tạo theo hướng chuyên sâu là một nhiệm vụ thiết thực góp phần hiện thực hóa đường lối của Đảng. Đào tạo tiến sĩ ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính là chủ trương lớn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quyết định dựa trên thế mạnh và phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và chiến lược phát triển của Học viện trong giai đoạn mới.

 f8a2998fdb347b6a222513

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa, Khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu tại Hội thảo.

 885e29231e98bec6e789 TS. Lê Thanh Huyền, Trưởng ban, Ban Quản lý đào tạo phát biểu.

Hội thảo đã nhận được các ý kiến đóng của các nhà khoa học, giảng viên, nhà nghiên cứu, các luật sư đến từ nhiều cơ sở đào tạo. Buổi Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp, tham luận sâu sắc, nhận xét, đánh giá của các chuyên gia, những nhà nghiên cứu, nhà khoa học nhằm làm rõ hơn những nội dung được quan tâm tại Hội thảo.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính của Học viện Hành chính Quốc gia người học có thể hệ thống hóa kiến thức cốt lõi, nền tảng và phát triển kiến thức thực tế, tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu trong lĩnh vực luật hiến pháp, luật hành chính; mở rộng kiến thức liên ngành có liên quan và kiến thức về quản trị, tổ chức; phát triển kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin, vận dụng để giải quyết vấn đề chuyên môn theo hướng tiếp cận đa ngành, liên ngành; có tư duy phản biện, độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, trao đổi học thuật; có kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức mới; phát triển năng lực tự định hướng, quản lý, điều hành chuyên môn; năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn, đưa ra kết luận, khuyến cáo khoa học mang tính chuyên gia; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp; chủ động trau dồi năng lực ngoại ngữ, tin học để phục vụ các hoạt động nghiên cứu, học tập và công việc chuyên môn.

 fa412ffc6c47cc199556

 GS.TS. Nguyễn Minh Đoan, Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.

 0a6b0bd1486ae834b17b12

GS.TS. Vũ Công Giao, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.

2D3A6675

 PGS.TS. Trần Hậu Thành, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Lương Thanh Cường cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, đây là các nội dung quan trọng góp phần hoàn thiện đề án đào tạo tiến sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và trong chiến lược phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia.

 61b8ec04afbf0fe156ae15

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

NAPA Media. Phạm Hải Long.

Comments are closed.