TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện kết luận tại buổi họp

Họp giao ban Học viện tháng 3 năm 2020

Sáng ngày 03/3/2020, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 3/2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám ...
TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện kết luận tại buổi họp

Họp giao ban Học viện tháng 01/2020

Chiều ngày 05/02/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Họp giao ban tháng 01/2020. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Tha...
Đồng chí Đặng Xuân Hoan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Sáng ngày 05/02/2020, tại phòng truyền thống Học viện đã tổ chức Hội nghị tập huấn Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc l...