TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện kết luận tại buổi họp

Họp giao ban Học viện tháng 3 năm 2020

Sáng ngày 03/3/2020, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 3/2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám ...
TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện kết luận tại buổi họp

Họp giao ban Học viện tháng 01/2020

Chiều ngày 05/02/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Họp giao ban tháng 01/2020. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Tha...