Đồng chí Đặng Xuân Hoan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Sáng ngày 05/02/2020, tại phòng truyền thống Học viện đã tổ chức Hội nghị tập huấn Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc l...
TS. Vũ Thanh Xuân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi lễ

Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm soát viên cao cấp thị trường tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương (ngày 28/12/2019)...

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Sáng ngày 28/12/2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng ...
Học viên nhận chứng chỉ, giấy khen, phần thưởng của Giám đốc Học viện

Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội (khóa VI/2019) ngày 27/12/2019...

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Sở Nội vụ TP. Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó C...