TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt tháng 5/2020

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Giám đốc Học viện đã chủ trì Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt.   Tham dự Hội nghị có: TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, các Ph...
IMG_2986-e1591140633106

Văn hóa công vụ là nền tảng của đạo đức công vụ

Xây dựng và không ngừng hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có vai trò quan trọng và cần thiết trong lộ trình hướng đến một nền hành chính hiện đại, chuyên ngh...