IMG_9165

Họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện năm 2020

(napa.vn) – Chiều ngày 10/12/2020, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện năm 2020 theo hình thức trực tuyến tại 04 điểm cầu: Hà Nội, ...
IMG_9070

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện mở rộng

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch công tác, sáng ngày 08/12/2020 tại Phòng Truyền thống, Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng theo hình thức trực tuyến, TS. Đặng X...