LIO03752

Khai mạc Hội thao NAPA’s Games 2023

(napa.vn) – Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia; nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao sức khỏe, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được gi...