Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 05/3, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia chọn làm Đại hội điểm.  Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Đ/c Tống Đăng Hưng – Bí thư Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng nhiệm kỳ 2017 - 2020 phát biểu khai mạc Đại hội

Đ/c Tống Đăng Hưng – Bí thư Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng nhiệm kỳ 2017 – 2020 phát biểu khai mạc Đại hội

Dự Đại hội có, đồng chí Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Lương Thanh Cường – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân – Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Học viện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi ủy, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia cùng 40 đảng viên của Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng.

Đ/c Lê Phương Thuý - Phó Bí thư Chi bộ Ban QLBD trình bày Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đ/c Lê Phương Thuý – Phó Bí thư Chi bộ Ban QLBD trình bày Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo Chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, hoạt động của Chi bộ diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân triển khai sâu, rộng Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khoá XII) về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên. Chi bộ nhận được sự chỉ đạo của Đảng uỷ Học viện và sự thống nhất cao của đảng viên trong toàn chi bộ, giữ vững sự ổn định, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện Hành chính Quốc gia.

Chi bộ cũng đã lãnh đạo đảng viên phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ đã đề ra. Trọng tâm trong công tác của Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng là lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Ban thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hằng năm, trung hạn và dài hạn của Học viện. Bảo đảm chất lượng, hiệu quả, kịp thời và ổn định nguồn thu cho Học viện. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội

Đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội

Đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị của Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng, các đại biểu đã có nhiều tham luận, ý kiến đóng góp, như: Vai trò của Chi bộ trong hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng tổ chức Đảng… Cùng với góp ý kiến Báo cáo Chính trị của Chi bộ, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Đặng Xuân Hoan - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đ/c Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện đã biểu dương chi uỷ cũng như Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng đã chấp hành sự phân công công tác tổ chức Đại hội điểm. Sau đại hội này, các chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng ủy Học viện sẽ thống nhất cách thức để cùng tổ chức đại hội trong tháng 3/2020.

Đánh giá cao hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy biểu dương tập thể cấp ủy, chi bộ đã nỗ lực hoạt động hiệu quả và đạt những kết quả tốt đẹp, đóng góp vào sự thành công chung của Học viện Hành chính Quốc gia.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh: nội dung báo cáo chính trị của Chi bộ trình bày tại Đại hội, đặc biệt đối với các ý kiến tham luận đã phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế tại Chi bộ, thể hiện rõ tính đảng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tất cả chung sức đồng lòng vì mục tiêu chung xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Các mặt công tác xây dựng Đảng của đơn vị trong nhiệm kỳ qua đều đạt kết quả tốt, đúng quy định, đúng kế hoạch. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi ủy, chi bộ cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, với góc nhìn là đơn vị tham mưu đặc biệt quan trọng của Học viện đó là nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, do đó, cần củng cố, tăng cường sức mạnh của lãnh đạo của Ban nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của cấp uỷ, của Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng.

Thứ hai, phải thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, gương mẫu xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ý chí trong hoạt động chung của Ban. Hết sức quan tâm đến công tác phòng, chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch.

Thứ ba, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng đó là nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban một cách sáng tạo, khoa học trong việc mở lớp và tổ chức lớp học.

Thứ tư, nghiên cứu và nắm chắc, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình tổng thể cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ hiện đại, phục vụ, chuyên nghiệp và hiệu quả, để từ đó thấy được vị trí, vai trò của từng cán bộ, đảng viên trong chi uỷ. Trong đó cần lưu ý: (1) Nghiên cứu kỹ các quy định của Bộ Nội vụ về đào tạo, bồi dưỡng để quản lý tốt các khoá bồi dưỡng theo đúng quy định, từ tiêu chuẩn học viên cho đến quy trình tổ chức khoá học, kỷ luật, kỷ cương của học viên tham gia khoá bồi dưỡng; Tham mưu đề xuất các quy trình, quy định cho Ban Giám đốc Học viện về hoàn thiện hệ thống văn bản về đào tạo, bồi dưỡng, giúp Giám đốc Học viện trong xây dựng quy trình giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết; Kiên quyết tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra chống các hoạt động tiêu cực trong quản lý bồi dưỡng như: tham nhũng, vụ lợi, cửa quyền, thiếu công bằng, khách quan đối với các học viên…Nghiên cứu cơ chế quản lý mới như: thay hình thức chủ nhiệm bằng chuyên viên quản lý…; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Học viện thật tốt, đặc biệt trong rèn luyện tác phong làm việc chu đáo, nhiệt tình, khẩn trương, bảo đảm văn hoá công vụ.

(2) Nghiên cứu, tham mưu cơ chế tài chính đúng quy định của pháp luật và Học viện nhưng vẫn bảo đảm sự công bằng, tạo động lực cho các cán bộ trong Học viện tham gia thu hút mở lớp để tạo nguồn thu cho Học viện.

(3) Đổi mới quy trình quản lý bồi dưỡng theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, khoa học – công nghệ vào quản lý lớp và quản lý tài chính của Ban trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu Đại hội Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng cần phải tập trung trí tuệ, sáng suốt bầu ra được Ban Chi uỷ mới có phẩm chất, năng lực lãnh đạo tốt, có lề lối làm việc năng động, sáng tạo và sẵn sàng dám thay đổi theo hướng mới, tích cực hơn vì sự phát triển chung của Chi bộ. Có phong cách dân chủ, công bằng, minh bạch trong làm việc cũng như tham mưu cho Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng uỷ Học viện.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2022 với 5 đồng chí; bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia gồm 10 đồng chí. 

Đồng chí Bùi Huy Tùng – Bí thư Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng nhiệm kỳ 2020-2022 phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Bùi Huy Tùng – Bí thư Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng nhiệm kỳ 2020-2022 phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ Bùi Huy Tùng đã cảm ơn các Quý vị đại biểu đã về dự đại hội; cảm ơn đồng chí Bí thư Đảng ủy đã về dự và có ý kiến chỉ đạo đại hội; cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội. Đồng thời, thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng, Ban Chi uỷ mới khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Ban Quản lý bồi dưỡng.

100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Các đại biểu tham luận tại đai hội và toàn cảnh đại hội

Các đại biểu tham luận tại đai hội và toàn cảnh đại hội

 

Thu Hương

Comments are closed.