Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 19/3, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp, Bí thư Chi bộ đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đ/c Nguyễn Tiến Hiệp - Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đ/c Nguyễn Tiến Hiệp – Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị, xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Báo cáo nêu rõ, đạt được những thành tích toàn diện trong nhiệm kỳ là do Chi bộ thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện; sự thống nhất cao của đảng viên trong chi bộ, từ đó đã giữ vững sự ổn định, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại biểu tham gia ý kiến tại Đại hội

Đại biểu tham gia ý kiến tại Đại hội

Đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị của Chi bộ các đảng viên dự đại hội đã có nhiều tham luận, ý kiến tập trung vào các nội dung, như: nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, viên chức của Ban; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện; công tác về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của Học viện…

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Đặng Xuân Hoan - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đ/c Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy Học viện khẳng định những thành tích của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã được thể hiện trong báo cáo chính trị của Chi bộ trình bày tại Đại hội; đồng thời, đề nghị các ý kiến góp ý cho Báo cáo chính trị cần làm rõ thành tựu đạt được, những hạn chế của nhiệm kỳ trước, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó có phương hướng để thực hiện những nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới. Trong đó tập trung làm rõ vai trò cơ quan tham mưu cho lãnh đạo Học viện về tổ chức, bộ máy, nhân sự; về công tác lãnh đạo chuyên môn, tổ chức quá trình đào tạo, nghiên cứu của Học viện… Trước các yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động cần liên tục nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, nắm vững các văn bản, quy định của Nhà nước và Học viện để bảo đảm sự thông suốt. Sớm xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện các chức năng, nhiệm vụ công tác của Ban.

Đề nghị Đại hội, với tinh thần công tâm, khách quan, dân chủ lựa chọn, bầu ra được Ban Chi uỷ mới có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm trong thực thi công vụ, tích cực vì sự phát triển chung của Chi bộ, đơn vị cũng như góp phần trong sự phát triển của Học viện.

Ban Chi ủy mới ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Ban Chi ủy mới ra mắt nhận nhiệm vụ trước Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2022 với 5 đồng chí; bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia.

Tại đại hội, 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ Nguyễn Tiến Hiệp đã cảm ơn đồng chí Bí thư Đảng ủy; cảm ơn các quý vị đại biểu đã về dự đại hội. Ban Chi uỷ mới khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Xuân Phú

 

Comments are closed.