Chi bộ Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sáng ngày 24/3/2020, Chi bộ Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự còn có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện và đông đủ các đảng viên của Chi bộKhoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan

Đồng chí Đặng Xuân Hoan cùng các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Vân – Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã trình bày Báo cáo Chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, hoạt động của Chi bộ diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân triển khai sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khoá XII) về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên. Chi bộ nhận được sự chỉ đạo của Đảng uỷ Học viện và sự thống nhất cao của đảng viên trong toàn chi bộ, giữ vững sự ổn định, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện Hành chính Quốc gia.

Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ đã cùng với chuyên môn, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ đã đề ra.

Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Hoan đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị Chi bộ phải bám sát mục tiêu để đề ra giải pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ công tác Đảng được giao, trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về tư tưởng; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng trong toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Học viện. Mỗi đảng viên, quần chúng phải nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, đồng thời rèn luyện tinh thần, thái độ, tác phong làm việc để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết với quần chúng, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thực hiện đúng vai trò, vị trí chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu trên các lĩnh vực.

Đóng góp ý kiến Báo cáo Chính trị của Chi bộ, các đảng viên dự đại hội đã có nhiều tham luận, ý kiến đóng góp, như: phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ đơn vị; duy trì và bảo đảm chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; phát huy dân chủ, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong hoạt động giảng dạy tại đơn vị; công tác chỉ đạo lãnh đạo các hoạt động đoàn thể tại đơn vị…

Đồng chí Bùi Thị Thùy Nhi - Đảng viên Chi bộ phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Bùi Thị Thùy Nhi – Đảng viên Chi bộ phát biểu tại Đại hội

Cùng với góp ý kiến Báo cáo Chính trị của Chi bộ, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Toàn Thắng - Đảng viên Chi bộ phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Lê Toàn Thắng – Đảng viên Chi bộ phát biểu tại Đại hội

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra các chức danh chủ chốt của Chi bộ gồm 5 đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tiêu biểu cho đảng viên trong Chi bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Đỗ Thị Kim Tiên tái cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Toàn Thắng giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Đặng Xuân Hoan tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu giữ các chức danh chủ chốt của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đồng chí Đặng Xuân Hoan tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu giữ các chức danh chủ chốt của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Tại đại hội, 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiên - Bí thư Chi bộ Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công nhiệm kỳ 2020 - 2022 phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Đỗ Thị Kim Tiên – Bí thư Chi bộ Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công nhiệm kỳ 2020 – 2022 phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ đồng chí Đỗ Thị Kim Tiênđã cảm ơn đồng chí Bí thư Đảng ủy; cảm ơn các quý vị đại biểu đã về dự đại hội. Ban Chi uỷ mới khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Phạm Thị Vân

Comments are closed.