Chi bộ Văn phòng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

Chiều ngày 25/3, tại Hà Nội, Chi bộ Văn phòng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có, đồng chí Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.

Các đại biểu và đảng viên tham dự Đại hội chi bộ Văn phòng

Các đại biểu và Đảng viên tham dự Đại hội chi bộ Văn phòng

Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng – Chi ủy viên nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã trình bày Báo cáo Chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

đọc báo cáo

Đ/c Nguyễn Huy Hoàng – Chi ủy viên nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, hoạt động của Chi bộ diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân triển khai sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khoá XII) về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên. Chi bộ nhận được sự chỉ đạo của Đảng uỷ Học viện và sự thống nhất cao của đảng viên trong toàn chi bộ, giữ vững sự ổn định, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện Hành chính Quốc gia.

Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ đã cùng với tập thể đơn vị, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Văn phòng phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ đã đề ra.

Trọng tâm trong công tác của Chi bộ Văn phòng là lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Văn phòng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là đơn vị tham mưu, hành chính, hậu cần của Học viện Hành chính Quốc gia hoạt động theo sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng công tác tham mưu, hành chính, hậu cần. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại biểu đóng góp

Đ/c Tạ Văn Việt  – Đảng viên Chi bộ phát biểu tại Đại hội

Đóng góp ý kiến Báo cáo Chính trị của Chi bộ Văn phòng, các đại biểu đã có nhiều tham luận, ý kiến đóng góp, như phát huy vai trò của Chi bộ, cấp ủy chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chuyên môn, trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Đại biểu

Đ/c Nguyễn Thái Học – Đảng viên Chi bộ phát biểu tại Đại hội

Cùng với góp ý kiến Báo cáo Chính trị của Chi bộ, các đại biểu cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Huyền - Đảng viên Chi bộ phát biểu tại Đại hội

Đ/c Lê Thị Thanh Huyền – Đảng viên Chi bộ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã biểu dương Chi uỷ cũng như Chi bộ Văn phòng đã nỗ lực không ngừng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong điều kiện có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, khó khăn khách quan và khó khăn chủ quan. Các mặt công tác xây dựng Đảng của đơn vị trong nhiệm kỳ qua đều đạt kết quả tốt, đúng quy định, đúng kế hoạch hoạt động hiệu quả và đạt những kết quả tốt đẹp, đóng góp vào sự thành công chung của Học viện Hành chính Quốc gia. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đề nghị Đại hội tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn cấp ủy chi bộ, Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư chi bộ, thảo luận xây dựng nghị quyết thực sự sát hợp, định hướng cho hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Chi bộ Văn phòng sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của một đơn vị tham mưu, hành chính, hậu cần của Học viện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Đchíahf

Đ/c Vũ Thanh Xuân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao những nỗ lực của Chi bộ Văn phòng, tập thể Văn phòng trong thời gian vừa qua. Với sự đoàn kết, nhất trí, với tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, Văn phòng đã thực hiện tốt vai trò của mình. Trong công tác của Học viện, ở lĩnh vực nào, ở thời điểm nào, Văn phòng cũng cho thấy được tinh thần trách nhiệm cao. Trong giai đoạn tới, những khó khăn, thách thức mới, với yêu cầu càng cao về tiến độ, chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi Chi bộ Văn phòng cần nỗ lực hơn nữa, đoàn kết hơn nữa để thực hiện có hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao.

Quế

Đ/c Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng được bầu làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Đặng Thị Bích Thủy tái cử Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia với 15 đồng chí, trong đó có 13 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự bị.

chụp ảnh

Đ/c Vũ Thanh Xuân tặng hoa và chúc mừng Chi ủy Văn phòng nhiệm kỳ 2020 – 2022

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Văn phòng phấn đấu 100% đảng viên, viên chức và người lao động được học tập, tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, chương trình của Đảng và các tổ chức đoàn thể, chủ động nghiên cứu các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; 100% đảng viên thực hiện tốt việc giữ gìn đạo đức, lối sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc đăng ký và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn; hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Tại Đại hội 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ Văn phòng, Ban Chi uỷ mới khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 – 2022 và các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên.

Một số hình ảnh của Đại hội:

bỏ phiếu

Đảng viên Chi bộ Văn phòng bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đảng viên Chi bộ Văn phòng bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đảng viên Chi bộ Văn phòng bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022

làm việc

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đai hội

Bài: Đoàn Dũng; Ảnh: Hoàng Thị Hậu

Comments are closed.