Chú trọng nâng cao thái độ phục vụ

HNMO) – Chiều 23-4, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU đã chủ trì cuộc giao ban Quý I Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015”.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU Vũ Hồng Khanh.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo dự thảo công tác Quý I-2015 do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Anh Tuấn trình bày cho biết: Ngay từ đầu năm, công tác CCHC tiếp tục được tổ chức, triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung tại các cơ quan, đơn vị. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động, sớm ban hành Kế hoạch CCHC, tổ chức hội nghị triển khai công tác CCHC và tổ chức kiểm tra gắn với chủ đề “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Đến nay, 100% các cơ quan hành chính của thành phố đã xây dựng xong Đề án vị trí việc làm, đang trình Bộ Nội vụ phê duyệt; các đơn vị sự nghiệp công lập đang chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm. Chất lượng của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị được nâng cao theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, báo cáo dự thảo cũng chỉ rõ hạn chế là một số nhiệm vụ, đề án, chỉ tiêu được Ban Chỉ đạo giao cho một số cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện còn chậm so với tiến độ, yêu cầu; quá trình phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính liên thông còn có khó khăn, vướng mắc…

Phát biểu kết luận buổi giao ban, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận, thời gian gần đây Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU hoạt động rất hiệu quả. Điều đó được thể hiện cụ thể trong việc nâng thứ hạng về chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số Cải cách hành chính; xếp hạng ứng dụng CNTT. Nhất trí với đánh giá về kết quả làm được trong Quý I-2015, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được thực hiện tốt. Thể hiện ở việc ban hành văn bản kịp thời để định hướng cho một năm hoạt động. Từ đó, có một số nội dung được triển khai, hoàn thành sớm, mang lại hiệu quả tích cực như: Việc tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư, cấp hộ chiếu qua mạng; đề án thí điểm cung cấp dịch vụ công tại doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập…

Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU lưu ý, một số hạn chế cần được nêu cụ thể, rõ ràng hơn. Thời gian tới, các đơn vị phải căn cứ vào kế hoạch xem còn chỉ tiêu nào chưa đạt để tổ chức thực hiện ở đơn vị mình. Đặc biệt, cần chú trọng về nâng cao thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức vì đây là vấn đề mà nhiều người chưa hài lòng. Phân tích cụ thể 10 tiêu chí trong chỉ số PCI nhìn chung Hà Nội thấp hơn TP. HCM, đồng chí cho rằng từng đơn vị cần xem xét, phân tích và đưa ra giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, cần có kế hoạch xây dựng dịch vụ công mức 3, mức 4; quan tâm xây dựng tích hợp cơ sở dữ liệu chung; rà soát lại chế độ chính sách cho CBCCVC; thực hiện tốt công tác tuyển dụng CBCC; lên kế hoạch đi kiểm tra một số cấp ủy… để chuẩn bị tổng kết Chương trình số 08-CTr/TU vào cuối tháng 5-2015.
Phong Thu

Comments are closed.