Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định cải cách hành chính là giải pháp mang tính đột phá trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, cải cách thủ tục hành chính đã có tác động rất lớn đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI) trong năm 2014.

Cải cách hành chính có 6 nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đều có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến Chỉ số năng lực cạnh tranh. Trong đó, việc cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức sẽ góp phần quan trọng vào nâng cao các chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh. Vì nếu những thủ tục hành chính liên thông, tinh gọn được thực hiện bởi đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm và năng động sẽ hình thành cơ chế đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch.

 

Cải cách thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hành động cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2012-2015. Thực hiện nội dung này, các ngành, các cấp đã tiến hành nhiều giải pháp và đạt được một số kết quả. Cụ thể, việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh tại cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại bộ phận “một cửa”, trên Trang thông tin Kinh tế – Xã hội của tỉnh và website của một số sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Theo trình tự, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, yêu cầu điều kiện, lệ phí, biểu mẫu… đều được niêm yết rõ ràng, đầy đủ để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng được vận hành có hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thống nhất đầu mối tiếp nhận các thủ tục hành chính về đầu tư tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh.
Thời gian qua, tỉnh cũng đã rà soát và kiến nghị Trung ương đơn giản hóa đối với 28 thủ tục hành chính. Tại địa phương, một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh đã được rút ngắn thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 5 ngày.

 

Với những nỗ lực nêu trên, Chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2014 đã được cải thiện rõ rệt, vươn lên xếp hạng 3 trong vùng và hạng 6 của cả nước. Các chỉ số thành phần tăng điểm như tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý. Có thể đánh giá, đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của tỉnh trong chỉ đạo, điều hành kinh tế, cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, đã tạo cái nhìn mới về môi trường đầu tư – kinh doanh cấp tỉnh, mở ra kỳ vọng mới cho tỉnh ta về một môi trường đầu tư kinh doanh thật sự năng động, thân thiện và ấn tượng đối với nhà đầu tư.

 

Nhằm duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Bến Tre sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, trong đó tỉnh sẽ đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Theo Sở Nội vụ tỉnh, thời gian tới, tỉnh cần thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định hành chính, thủ tục hành chính để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những thủ tục rườm rà, giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, quan tâm đến nhóm thủ tục hành chính liên quan đầu tư đất đai, xây dựng, môi trường, văn hóa, du lịch…

 

Mục tiêu hướng tới là: năm 2015, tất cả các thủ tục hành chính phải được giảm tối thiểu 1/3 thời gian giải quyết so với thời gian giải quyết tại thời điểm năm 2010. Định kỳ tổ chức thực hiện khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên các lĩnh vực để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Theo Website thông tin Kinh tế – Xã hội tỉnh Bến Tre

 

Comments are closed.