Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế

(napa.vn) – Ngày 18/01/2023, Giám đốc Học viện ban hành Quyết định số 56/QĐ-HCQG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế.

4E0AEF8E-0F14-411A-A04D-D804CAD82FA4

938DFBA9-51B7-4103-929F-F622C216681D

8450D0E7-B14E-4862-A402-D85ABC41526E

Comments are closed.