Chương trình đi thực tế lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 9/2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 9/2020 cho cán bộ, công chức, viên chức các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Khóa học có 58 học viên là lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; Phó Chủ tịch tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; chuyên viên chính và tương đương.
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kiến thức về quản lý hành chính nhà nước với các vấn đề thực tiễn ở địa phương, đồng thời giúp học viên có thông tin dữ liệu chuẩn bị bài viết đề án cuối khoá đạt chất lượng tốt, Học viện Hành chính Quốc gia có tổ chức cho lớp học đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Lào Cai ngày 12,13/9/2020.
Các nội dung trong chuyến đi thực tế: Nghe báo cáo về “Tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lào Cai năm 2020″; Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đó học viên khóa học đã tổ chức hoạt động thiện nguyện chia sẽ những khó khăn, mất mát tại điểm trường Bản Phung – huyện Văn Bàn nơi xảy ra sự cố sập cổng trường và xã Mường Hoa – thị xã Sapa tỉnh Lào Cai.
Chuyến đi thực tế đã diễn ra thành công tốt đẹp tạo được sự đoàn kết, thân ái trong lớp.

Hình ảnh chuyến đi thực tế:

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tỉnh Lào Cai báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

Toàn cảnh buổi nghe báo cáo

Toàn cảnh buổi nghe báo cáo

Resizer_16001923530774

Resizer_16001923530776

Tập thể lớp đi thiện nguyện tại Bản Phung, Văn Bàn (nơi xảy ra sập cổng trường)

Tập thể lớp đi thiện nguyện tại Bản Phung, Văn Bàn (nơi xảy ra sập cổng trường)

Resizer_16001923530773

Tập thể lớp đi thiện nguyện tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa

Tập thể lớp đi thiện nguyện tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa

Mai Hiền

Comments are closed.