Công bố và trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý

Sáng ngày 15/8/2018, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức công bố và trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý của Học viện. TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì; các Phó Giám đốc: NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, TS. Nguyễn Đăng Quế; đại diện Đảng ủy, Công đoàn Học viện; lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tại Hà Nội cùng tham dự.

Toàn cảnh buổi công bố và trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý

Toàn cảnh buổi công bố và trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Tiến Đạo – Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ đã công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý của Học viện, theo đó:

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp – Phó Trưởng ban phụ trách, Ban Tổ chức – Cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ;

TS. Đặng Thành Lê – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính;

TS. Lê Toàn Thắng – Trưởng bộ môn Chính sách tài chính quốc gia, Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công;

PGS.TS. Hoàng Mai – Phó Trưởng ban Ban Quản lý đào tạo Sau đại học được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban phụ trách, điều hành Ban Quản lý đào tạo Sau đại học;

ThS. Nguyễn Minh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện.

Lãnh đạo Học viện trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Lãnh đạo Học viện trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được bổ nhiệm, TS. Đặng Xuân Hoan yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cần tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách để bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, tiến hành rà soát lại đội ngũ viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý để phân công công việc cho phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn. Đồng thời, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ đơn vị và tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Giám đốc Học viện đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của Học viện; chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị…

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm

Đại diện cho các đồng chí được bổ nhiệm, ThS. Nguyễn Tiến Hiệp gửi lời cảm ơn chân thành tới các thế hệ lãnh đạo Học viện đã bồi dưỡng, quy hoạch; trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể của Học viện cùng tập thể viên chức, người lao động của các đơn vị đã tin tưởng, tín nhiệm và ủng hộ các đồng chí trong suốt quá trình công tác. Đồng chí nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm nặng nề đối với bản thân các đồng chí được bổ nhiệm.

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp đại diện cho các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp đại diện cho các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện

ThS. Nguyễn Tiến Hiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cũng như sự ủng hộ, tạo điều kiện, giúp đỡ, chia sẻ của lãnh đạo, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Học viện để các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của Học viện Hành chính Quốc gia trong giai đoạn mới./.

567891011

Các đơn vị, cá nhân chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Các đơn vị, cá nhân chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.