Công bố và trao Quyết định nhân sự Văn phòng – Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Sáng ngày 28/5/2021, tại Phòng họp B, Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức công bố và trao Quyết định nhân sự các đơn vị chức năng thuộc Văn phòng Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện chủ trì.

Tham dự buổi làm việc có bà Đặng Thị Bích Thủy, Phó Chánh Văn phòng; các đồng chí trưởng, phó các phòng thuộc Văn phòng và viên chức, người lao động Văn phòng.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu công bố các quyết định nhân sự của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu phát biểu tại buổi làm việc.

Quyết định số 1278/QĐ-HCQG ngày 22/4/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc bổ nhiệm có thời hạn nhiệm kỳ 05 năm đối với ông Đặng Văn Quang, Phó Đội trưởng Đội xe, Văn phòng, Học viện HCQG giữ chức vụ Đội trưởng Đội xe, Văn phòng, Học viện HCQG kể từ ngày 22/4/2021.

Quyết định số 1279/QĐ-HCQG ngày 22/4/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc điều động bổ nhiệm có thời hạn nhiệm kỳ 05 năm đối với ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Văn phòng, Học viện HCQG giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Lưu trữ, Văn phòng, Học viện HCQG kể từ ngày 22/4/2021.

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu và bà Đặng Thị Bích Thủy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến.

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu và bà Đặng Thị Bích Thủy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Đặng Văn Quang.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi công bố và trao Quyết định cho lãnh đạo 02 đơn vị chức năng thuộc Văn phòng, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Yến và Đặng Văn Quang đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tín nhiệm điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Lưu trữ và Đội trưởng Đội xe; chúc mừng viên chức, người lao động 02 phòng đã được kiện toàn thêm lãnh đạo mới. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Đội xe của Văn phòng Học viện đã có Đội trưởng. Chánh Văn phòng Học viện Nguyễn Văn Hậu mong muốn trên cương vị mới, với chức năng đặc thù so với các đơn vị khác là đảm bảo an toàn cho lãnh đạo Học viện, viên chức, người lao động Học viện trong quá trình di chuyển thực hiện công vụ và các nhiệm vụ khác, tân Đội trưởng Đội xe Đặng Văn Quang tiếp tục cùng anh em trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Học viện để kiện toàn, nâng cao chất lượng các xe đang được sử dụng, lưu thông.

Đối với Phòng Lưu trữ là đơn vị chức năng mới được thành lập tại Văn phòng, Chánh Văn phòng Học viện Nguyễn Văn Hậu đề nghị ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến nghiên cứu và nắm vững chức năng, nhiệm vụ của đơn vị công tác và các quy chế, quy định hiện hành về công tác lưu trữ; đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng để sớm kiện toàn nhân sự Phòng Lưu trữ; tích cực phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng và các đơn vị thuộc Học viện triển khai Đề án lưu trữ của Học viện; sớm báo cáo hiện trạng kho lưu trữ của Học viện và đề xuất phương án chỉnh lý tài liệu.

6

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi lễ.

7

 Ông Nguyễn Văn Quang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được bổ nhiệm trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng. Trên cương vị mới, các đồng chí xin hứa sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, không ngừng học hỏi, tiếp thu, phấn đấu cùng tập thể đơn vị xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Văn phòng, Học viện giao phó. Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của cá nhân, với tất cả tình cảm và trách nhiệm, các đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng; sự ủng hộ và hợp tác chặt chẽ của các đơn vị chức năng trong Văn phòng Học viện và đặc biệt là sự hợp tác, chia sẻ của mỗi viên chức, người lao động ở đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Như Ngọc

Comments are closed.