CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017 – 2022.

      Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ, chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện và Công đoàn cấp trên. Phát huy truyền thống vẻ vang, Công đoàn Học viện đã từng bước phát triển, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của Học viện, gắn liền với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước suốt hành trình hơn 60 năm qua. Công đoàn Học viện từng bước là chỗ dựa, là tổ ấm, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong suy nghĩ, tình cảm nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, công đoàn viên của Học viện Hành chính Quốc gia.

      Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia ở bước khởi đầu là Công đoàn Trường Hành chính Trung ương với số lượng cán bộ, công chức khoảng vài chục người. Tháng 9-1999, Công đoàn cơ sở Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây trực thuộc Liên đoàn Lao động Quận 10, đã chuyển về sinh hoạt với Công đoàn Học viện. Đến nay, Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia có 753 công đoàn viên (trong đó có 458 công đoàn viên nữ, chiếm 60.8%), sinh hoạt tại các tổ công đoàn thuộc 4 Phân viện của Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; TP. Huế và Khu vực Tây Nguyên.

      Cơ cấu Ban chấp hành Công đoàn Học viện Khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022: gồm 14 đồng chí.

  • Chủ tịch: TS. Bùi Huy Tùng;
  • Các Phó Chủ tịch: ThS. Tống Đăng Hưng; ThS. Đặng Thị Bích Thủy.

     Các ủy viên Ban Chấp hành:

  • Tại Học viện ở Hà Nội: 06 Uỷ viên BCH Công đoàn;
  • Tại Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh: 03 Uỷ viên BCH Công đoàn;
  • Tại Phân viện tại TP. Huế: 01 Uỷ viên BCH Công đoàn;
  • Tại Phân viện khu vực Tây Nguyên: 01 Uỷ viên BCH Công đoàn.

      Trong hơn 60 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và sự chỉ đạo, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Công đoàn cấp trên, Công đoàn Học viện luôn là tổ chức chính trị xã hội hoàn thành sứ mệnh của mình với nhiều thành tích trên các mặt công tác.

      1. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

     Nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị, Công đoàn Học viện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động, phổ biến và tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia học tập, nghiên cứu, nâng cao nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm và ý thức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Tư tưởng đoàn viên công đoàn luôn thông suốt, yên tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

     Công đoàn Học viện cũng đã thực hiện tốt việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Thường xuyên bám sát sự hướng dẫn và các kế hoạch tuyên truyền, vận động của Công đoàn cấp trên để chủ động, sáng tạo trong việc hướng dẫn, triển khai các hoạt động cụ thể trong hệ thống công đoàn Học viện, làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động, thuyết phục công đoàn viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất.

     Căn cứ Kế hoạch hoạt động Công đoàn từ đầu nhiệm kỳ và kế hoạch năm, Công đoàn và Ban Nữ công Học viện thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Học viện để tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động tuyên truyền, thu hút sự tham gia động đảo của công đoàn viên trong toàn Học viện, cụ thể: đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”; hưởng ứng các phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; vận động cán bộ, đoàn viên tham gia nghiên cứu góp ý Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, tìm hiểu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi, Luật Cán bộ, công chức, Luật Chính quyền địa phương,…

      Tích cực, chủ động tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của Học viện đối với công đoàn viên, đặc biệt trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế hoạt động Công đoàn Học viện…

      2. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

     Đội ngũ công đoàn viên thuộc Công đoàn Bộ phận, Tổ công đoàn khoa, ban, đơn vị trực thuộc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia giảng dạy, quản lý các loại hình đào tạo, bồi dưỡng: đào tạo đại học, sau đại học và các chương trình bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; tổ chức các khóa ĐTBD theo chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhiều khóa bồi dưỡng ngắn hạn khác…; thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ, hỗ trợ và quản lý đào tạo; làm tốt công tác tham mưu, góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự của đơn vị. Từ việc thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước, các công đoàn viên là giảng viên trong Học viện tích cực chủ động xây dựng, đổi mới các nội dung, chương trình ĐTBD theo hướng tăng cường kỹ năng, đồng thời, thường xuyên tự trau dồi và nâng cao chất lượng, trình độ, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu hội nhập, khẳng định vị thế của Học viện trong quá trình cải cách nền hành chính nhà nước, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

      3. Công tác tổ chức, vận động tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao và các hoạt động phong trào khác

     Công đoàn Học viện đã thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào có quy mô lớn, chất lượng tốt, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên công đoàn, như: Hội thao giảng viên giỏi cấp Học viện; giao lưu văn nghệ – thể thao chào mừng các ngày lễ lớn; tổ chức các lớp tập huấn, kết hợp tìm hiểu về cội nguồn cho cán bộ Công đoàn – Nữ công; tích cực tham gia các hội thảo, các cuộc vận động do Công đoàn Bộ Nội vụ và công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn còn phối hợp tổ chức giao lưu thể thao với Công đoàn Bộ Nội vụ, Học viện Báo chí và tuyên truyền…; đề xuất và thành lập Câu lạc bộ hữu nghị Việt – Lào tại Học viện, thu hút hàng trăm lượt sinh viên Học viện và lưu học sinh Lào tham gia ở các buổi sinh hoạt…

      4. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên

     Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, được quan tâm thực hiện tốt. Ban chấp hành Công đoàn Học viện luôn chú trọng công tác tham mưu cho Giám đốc Học viện về các hoạt động và biện pháp đảm bảo quyền lợi người lao động.

     Trong những năm qua, các chế độ chính sách đối với công đoàn viên đều được phổ biến rộng rãi, công khai, minh bạch và được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định theo Quy chế tài chính của Công đoàn Học viện, Quy định về thăm hỏi ốm đau, phúng viếng trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện. Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi công đoàn viên bị ốm đau, kết hợp với cac tổ chức đoàn thể lo việc viếng thăm, tang lễ chu đáo khi gia đình đoàn viên có việc hiếu; tổ chức gặp mặt, liên hoan, trao phần thưởng và giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn cho con em của công đoàn viên nhân dịp các ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Tết Trung thu…

     Điều kiện và phương tiện làm việc từng bước được bảo đảm, thu nhập tương đối ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của công đoàn viên được chăm lo và cải thiện đáng kể.

      5. Công tác xã hội, từ thiện

     Cùng với các hoạt động phong trào bề nổi, các hoạt động xã hội từ thiện, quyên góp ủng hộ, tham gia các quỹ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng được Công đoàn Học viện quan tâm, chú trọng. Công đoàn Học viện Hành chính đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi thương bệnh binh, nhiều đợt quyên góp vì người nghèo, vì đồng bào bão lụt, vì nạn nhân chất độc da cam…; phối hợp với Đoàn Thanh niên kêu gọi và quyên góp ủng hộ cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện vùng sâu, vùng xa

      Công đoàn Học viện luôn phát huy truyền thống, các hoạt động tương thân, tương ái luôn được công đoàn viên Học viện nhiệt tình hưởng ứng sâu rộng trong Học viện khi có công đoàn viên, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được hỗ trợ, giúp đỡ.

     Bên cạnh đó, Công đoàn Học viện luôn tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do Công đoàn cấp trên phát động như: Chương trình Mái ấm tình thương, Quý vì người nghèo, Quỹ Vì Trường Sa thân yêu..

      6. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển công đoàn viên

     Công tác tổ chức của công đoàn được chú trọng, tuân thủ đầy đủ các quy định về xây dựng và tổ chức phát triển công đoàn, các Tổ Công đoàn, Nữ công được rà soát, kiện toàn kịp thời, phát huy hiệu quả vai trò trong tổ chức công đoàn, nữ công.

     Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh luôn được công đoàn các cơ sở quan tâm chú ý thực hiện có trách nhiệm và kịp thời. Đặc biệt, Công đoàn Học viện coi đây là nhiệm vụ tạo động lực cho các công đoàn viên của mình trong quá trình phát triển chức nghiệp được ghi nhận, được đánh giá, đề bạt thông qua sự giới thiệu, tín nhiệm của các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn thuộc và trực thuộc.

     Ban Chấp hành thường xuyên đề nghị Đảng ủy Học viện xét kết nạp công đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam; vận động 100% công chức, viên chức, người lao động tham gia tổ chức công đoàn. Công tác xét, kết nạp đoàn viên được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định.

      7. Công tác thi đua – khen thưởng

     Công đoàn Học viện đã phát huy tốt vai trò đại diện cho người lao động trong các Hội đồng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng kỷ luật của cơ quan. Công đoàn luôn có các sáng kiến đề xuất tổ chức các hoạt động phong trào phong phú, sôi nổi và có chiều sâu, đóng góp thiết thực cho thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

     Công đoàn Học viện là một trong những công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ có nhiều thành tích trong các mặt hoạt động. Hằng năm, trung bình 22% công đoàn viên được xếp loại “Công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 75% công đoàn viên đạt danh hiệu “Công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 3% xếp loại “Công đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ” và trên 90% tổ Công đoàn đạt danh hiệu Tổ Công đoàn xuất sắc.

     Hàng năm, có nhiều công đoàn viên được tổ chức Đảng, Chính quyền, Công đoàn cấp trên khen thưởng vì đã có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động Công đoàn. Trong các đợt thi đua, hàng trăm công đoàn viên đã được Giám đốc Học viện Hành chính tặng Giấy khen.

     Công đoàn Học viện tham gia và thực hiện đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động. Một số Tổ công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động phong phú, đặc sắc như: tổ chức hội diễn văn nghệ, hội chợ kinh tế – tài chính, hội thảo về phát triển chức nghiệp, tọa đàm khoa học về chuyên môn…, tạo nhiều sân chơi bổ ích cho công đoàn viên của Tổ cũng như trong Học viện.

      8. Công tác Nữ công

     Ban Nữ công đã tích cực, chủ động phối hợp, tham gia, đề xuất các hoạt động phong trào với Công đoàn Học viện trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, như: Tổ chức chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ  (8/3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)…

     Bên cạnh đó, Ban Nữ công còn thường xuyên phối hợp với Công đoàn Học viện, Đoàn Thanh niên và các đơn vị khác, tổ chức thành công nhiều hoạt động, như: Tết Trung thu, Quốc tế thiếu nhi (1/6); tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo về giới và bình đẳng giới…

     Hàng năm, trung bình 99% công đoàn viên nữ được xếp loại thi đua Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, và trên 95% tổ Nữ công đạt danh hiệu “Tổ nữ công Giỏi việc nước đảm việc nhà”. Nhiều công đoàn viên nữ được Công đoàn cấp trên tặng bằng khen, giấy khen.

      9. Công tác kiểm tra, giám sát

     Việc thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát được thực hiện theo kế hoạch năm và đột xuất. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn luôn phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để công đoàn nâng cao chất lượng hoạt động. Các Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn được giao trực tiếp theo dõi, phụ trách các Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn, Ban Nữ công đảm bảo chế độ, chính sách đối với người lao động tại từng đơn vị. Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên bám sát và   chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Công đoàn thực hiện tổ chức kiểm tra, giám sát theo quy định./.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Bùi Huy Tùng

Comments are closed.