Công văn số 1533/VNC-NC về việc thông tin đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 của một số địa phương

IMG_20191231_155232IMG_20191231_155258IMG_20191231_155315

Comments are closed.