Công văn số 18/HCQG-ĐTBD V/v Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng về QLNN chương trình Chuyên viên Chính tập trung tại Học viện và các Cơ sở Học viện năm 2015

scan0086scan0087scan0088scan0089

Comments are closed.