Công văn số 599/HCQG-QLBD V/v chiêu sinh khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 2020

ff823f8d276cdd32847d

bb0d910989e873b62af9

fbcb49d85139ab67f228

d135501c48fdb2a3ebec

f89275b26d53970dce42

Comments are closed.