Công văn về việc Tổng kết công tác thi đua khen thưởng công đoàn năm 2018

Công văn và các văn bản kèm theo vui lòng tải về tại đây:

Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng Công đoàn năm 2018

Biểu mẫu 1

Biểu mẫu 2

Mẫu-1.1 BC cá nhân

Mẫu-1.2 BC tập thể

Comments are closed.