Đại hội Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước nhiệm kỳ 2017-2020

Sáng ngày 20/9/2017, Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước (QLNN) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia lựa chọn tổ chức đại hội chi bộ điểm nhằm rút kinh nghiệm tổ chức đại hội ở các chi bộ khác trong toàn hệ thống Đảng bộ Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện dự và chỉ đạo Đại hội. Các đại biểu dự Đại hội có: Thường trực Văn phòng Đảng ủy Học viện; đại diện các chi ủy thuộc và trực thuộc Đảng bộ Học viện; các đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi bộ Tạp chí QLNN.

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Chi bộ Tạp chí QLNN. Trong nhiệm kỳ 2015-2017, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Giám đốc Học viện, sự phối hợp, cộng tác của các chi bộ, đơn vị trực thuộc Học viện, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên Tạp chí, Chi bộ Tạp chí QLNN đã không ngừng vươn lên, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt hoạt động, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đã đề ra.

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Chi bộ Tạp chí đã tập trung lãnh đạo có hiệu quả và toàn diện trên nhiều mặt hoạt động như: công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng đảng và công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chương trình công tác của Tạp chí QLNN. Đồng thời, Chi bộ Tạp chí đã luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên trong đơn vị; kịp thời có các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục đến các biện pháp tổ chức, hành chính để duy trì nề nếp hoạt động của Chi bộ cũng như đơn vị.

Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác của Chi bộ Tạp chí trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 để khắc phục trong nhiệm kỳ tới, như: cần quan tâm hơn nữa trong việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy – nhân sự của Tạp chí; sát sao hơn trong việc hoàn thiện quy chế, quy trình làm việc của Tạp chí; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo về công tác chuyên môn, nhất là quyết liệt chỉ đạo để phát huy vai trò của Chi hội Nhà báo cũng như quan tâm hơn nữa đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

Thay mặt Chi ủy Tạp chí nhiệm kỳ 2015-2017, ThS. Vũ Minh Huệ đã trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 với những ưu điểm và một số hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2017-2020.

Tại phần thảo luận, các đảng viên trong Chi bộ đã trình bày các tham luận và thảo luận về một số nội dung và giải pháp được nêu trong báo cáo chính trị. Các tham luận tập trung vào việc nâng cao vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, như: xây dựng Đề án Tạp chí QLNN điện tử; kiến nghị để tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức nhân sự của Tạp chí; hoàn thiện thủ tục xét kết nạp đảng viên mới và xây dựng Chương trình kiểm tra giám sát định kỳ của cấp ủy…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Chi bộ Tạp chí đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhất trí cao với những phương hướng, nhiệm vụ mà Chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2020 được trình bày trước Đại hội. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân nhấn mạnh, việc Chi bộ Tạp chí vinh dự được lựa chọn làm Đại hội Chi bộ điểm là sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng ủy Học viện đối với một Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển chung của Học viện Hành chính Quốc gia.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, vai trò lãnh đạo của Chi bộ Tạp chí trong nhiệm kỳ tới, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân đề nghị các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Tạp chí phát huy truyền thống của Chi bộ, giữ vững đoàn kết, thống nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí đề nghị Chi bộ Tạp chí cần: kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị; chủ động đề xuất về nhân sự của Tạp chí để đáp ứng yêu cầu về tổ chức và hoạt động trong giai đoạn mới; bảo đảm sinh hoạt định kỳ hằng tháng, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và cấp ủy cũng như từng đảng viên. Bên cạnh đó, cấp ủy mới cần tập trung xây dựng kế hoạch hằng năm và phân công nhiệm vụ tới từng đảng viên trong Chi bộ trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân cũng đề nghị Đại hội cần tập trung dân chủ lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng thời, mong muốn các chi bộ khác trong hệ thống Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia, ngay sau Đại hội điểm của Chi bộ Tạp chí QLNN, cần tổ chức rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội Chi bộ của đơn vị mình được tốt nhất.

 PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh - Đảng ủy viên, tặng hoa chúc mừng Chi ủy mới

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Đảng ủy viên, tặng hoa chúc mừng Chi ủy mới

Với tinh thần làm việc dân chủ, tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Tạp chí QLNN đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ThS. Nguyễn Quang Vinh – Phó Tổng Biên tập Tạp chí làm Bí thư Chi bộ và ThS. Vũ Minh Huệ – Phó Trưởng Ban Biên tập Tạp chí làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

ThS. Nguyễn Quang Vinh – Bí thư Chi bộ Tạp chí nhiệm kỳ 2017 – 2020 phát biểu bế mạc Đại hội

ThS. Nguyễn Quang Vinh – Bí thư Chi bộ Tạp chí nhiệm kỳ 2017 – 2020 phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Học viện giao phó cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Các đại biểu dự Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.