Đại hội Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

(napa.vn) – Sáng ngày 10/7/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tham dự Đại hội, về phía Công đoàn Bộ Nội vụ có các đồng chí: Vũ Đăng Minh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ; Nguyễn Thị Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Nội vụ; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch đại diện cho các công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, TS. Lại Đức Vượng; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Học việ; lãnh đọa các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cùng 155 đại biểu đại diện cho hơn một nghìn công đoàn viên trong toàn hệ thống Học viện.

DSC05133

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra trong bối cảnh sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ theo Kế hoạch số 28-KH/BCSĐ ngày 20/12/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, đồng thời cũng là thời điểm toàn thể viên chức và người lao động Học viện đang phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội II Công đoàn Bộ Nội vụ, thực hiện các phong trào thi đua để quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023.

Đại hội Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình và quy chế Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

IMG_9661

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 03 đồng chí: Bùi Huy Tùng – Chủ tịch Công đoàn Học viện; Tống Đăng Hưng – Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện; Đặng Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện.

Thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí: Lê Cẩm Hà và Nguyễn Thị Thúy Vân – Ủy viên BCH Công đoàn Học viện.

DSC04992

Đồng chí Bùi Huy Tùng – Chủ tịch Công đoàn Học viện phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Huy Tùng – Chủ tịch Công đoàn Học viện khẳng định, Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình viên chức, người lao động và kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2023, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Học viện, khoá XIII nhiệm kỳ 2023 – 2028, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn Học viện trên các lĩnh vực, đưa phong trào viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn phát triển, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Thông qua Đại hội, lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn những người có đủ trình độ, năng lực, khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của đoàn viên, dám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao vị thế Công đoàn Học viện nói riêng và Công đoàn các cấp trong giai đoạn mới.

Với phương châm của Đại hội Công đoàn Học viện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là “Dân chủ – Đổi mới – Đoàn kết – Sáng tạo”, đồng chí Bùi Huy Tùng mong muốn viên chức và người lao động, đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của tổ chức công đoàn; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2023 – 2028 và sự nghiệp phát triển bền vững của Học viện.

IMG_2304

Đồng chí Đặng Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện thông qua chương trình và quy chế Đại hội.

Pham Nga

Đồng chí Phạm Thị Nga – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Bùi Huy Tùng – Chủ tịch Công đoàn Học viện đã báo cáo tóm tắt về các hoạt động của Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Học viện; của Công đoàn Bộ Nội vụ cũng như sự phối hợp hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc, Công đoàn Học viện đã cơ bản hoàn thành tất cả các nội dung đã được thống nhất trong Nghị quyết Đại hội với hiệu quả và chất lượng. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Học viện đã triển khai nhiều phong trào tích cực, sôi nổi, nội dung hoạt động phong phú, có sự đổi mới sáng tạo trong các hoạt động. Hoạt động Công đoàn Học viện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; nhiệm vụ trọng tâm của Học viện; động viên đoàn viên thực hiện đúng các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Công đoàn cũng phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể xã hội trong việc tuyên truyền giáo dục vận động đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như của Học viện, tham gia tích cực các công việc được phân công.

Phong trào thi đua do Công đoàn phát động hàng năm đã mang lại không khí phấn khởi, đoàn kết trong đơn vị nói riêng và Học viện nói chung; góp phần nâng cao chất lượng công việc, uy tín của Học viện trong giai đoạn hiện nay, xứng tầm là đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt của quốc gia.

Báo cáo đã nêu bật những kết quả đã đạt được của Công đoàn Học viện trên nhiều mặt hoạt động như: (1) Công tác tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, kiểm tra giám sát, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; (2) Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động và hoạt động xã hội tình nghĩa (‎đánh giá sâu hơn việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19); (3) Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên, viên chức, lao động vững mạnh; (4) Công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong viên chức, người lao động, vận động viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; (5) Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh; (6) Hoạt động Nữ công và Phong trào Nữ viên chức, lao động; (7) Công tác tài chính công đoàn; (8) Công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra; (9) Hoạt động văn nghệ, thể thao; (10) Công tác tổ chức, chỉ đạo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thông qua báo cáo, một số hạn chế trong hoạt động của Công đoàn Học viện cũng được thẳng thắn chỉ ra, trong đó nhấn mạnh: tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của một bộ phận đoàn viên công đoàn còn chưa cao, việc vận dụng Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ, Công đoàn cấp trên vào thực tế của đơn vị còn nhiều hạn chế; công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số Tổ Công đoàn chưa thường xuyên, liên tục, phương pháp chưa có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động chưa cao, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia; một số hoạt động công đoàn chưa đạt được kết quả cao, đôi lúc còn chậm, chưa đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ, thời gian và kế hoạch thực hiện; chưa thực hiện thường xuyên khen thưởng đột xuất tại cơ sở trong trong các cuộc thi, hoạt động cụ thể; cán bộ công đoàn tại các đơn vị trong Học viện có lúc, có nơi còn thiếu kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động, chưa thể hiện được vai trò, có tiếng nói mờ nhạt đối với cấp ủy, chính quyền và viên chức, người lao động tại đơn vị; đời sống và phúc lợi của đoàn viên công đoàn tuy đã được quan tâm, song thu nhập thực tế còn chưa cao, nhất là trong những năm bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

(1) Thực hiện tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức, người lao động; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh các hoạt động xã hội.

(2) Tăng cường và đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao nhận thưc chính trị, bản lĩnh và năng lực của đội ngũ viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

(3) Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Học viện.

(4) Tham gia xây dựng Đảng và làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

(5) Nâng cao hiệu quả công tác Nữ công và phong trào nữ.

DSC04896

Đồng chí Tống Đăng Hưng – Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Học viện khóa XII (nhiệm kỳ 2017 – 2023).

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Điều lệ Công đoàn sửa đổi và dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Bộ Nội vụ; các tham luận và những ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của đại diện Công đoàn cơ sở Học viện tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Phân viện Khu vực Tây Nguyên và Khu vực miền Trung. Nhìn chung, các ý kiến tham luận đều đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các công đoàn viên. Đồng thời, đề xuất Công đoàn Học viện và các tổ công đoàn trực thuộc cần quan tâm hơn nữa tới đời sống của các công đoàn viên; tổ chức các khóa tập huấn về nghiệp vụ công đoàn cho các đồng chí phụ trách công tác công đoàn ở các tổ công đoàn; quan tâm cấp kinh phí kịp thời tới các công đoàn bộ phận và tổ công đoàn để tổ chức triển khai các hoạt động của Công đoàn Học viện và Công đoàn cấp trên,…

IMG_2296

Đồng chí Vũ Đăng Minh – Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại diện Công đoàn cấp trên về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Đăng Minh – Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ bày tỏ vui mừng khi được về dự Đại hội Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia. Đồng chí Vũ Đăng Minh nhất trí cao với báo cáo hoạt động của Công đoàn Học viện và các ý kiến tham luận được trình bày tại Đại hội. Đồng thời đánh giá cao những thành tích công tác mà Công đoàn Học viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua – một nhiệm kỳ có nhiều biến động về tổ chức, trong đó nhấn mạnh tới một số mặt hoạt động được triển khai có hiệu quả, sáng tạo các nội dung chỉ đạo của Công đoàn Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng hành với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thực hiện công tác tuyển dụng lao động, giải quyết số lao động tồn đọng; tái cấu trúc Học viện khi sáp nhập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện; làm tốt công tác phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể thao; Công đoàn Học viện là một tập thể đoàn kết, thể hiện rõ vai trò của người đứng đầu; tích cực quan tâm chăm lo lợi ích thiết thực đối với từng cá nhân đoàn viên công đoàn; hỗ trợ, giúp đỡ các bạn học viên, sinh viên gặp khó khăn trong đại dịch. Đồng chí Vũ Đăng Minh đề nghị Đại hội lựa chọn bầu các đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của đoàn viên, dám đấu tránh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Công đoàn Học viện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Học viện Hành chính Quốc gia cũng như các nhiệm vụ được Công đoàn cấp trên tổ chức triển khai.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện thống nhất cao với dự thảo báo cáo kết quả công tác Công đoàn Học viện, nhiệm kỳ 2017 – 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; và những ý kiến phát biểu chỉ đạo tích của đồng chí Vũ Đăng Minh – Chủ tịch Công đoàn Học viện. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến khẳng định, trong những thành tích mà Học viện đã đạt được, có sự đóng góp hết sức to lớn và tích cực của Công đoàn Học viện. Giám đốc Học viện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn Học viện nói chung và từng cá nhân công đoàn viên Học viện nói riêng trong nhiệm kỳ vừa qua.

IMG_2298

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đứng trước những biến đổi, tác động của tình hình trong nước và thế giới, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đề nghị Công đoàn Học viện cần thực hiện tốt hơn nữa việc tuyên truyền giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ và Học viện đến toàn thể viên chức, người lao động; xây dựng, nâng cao chất lượng của từng công đoàn viên; tiếp tục chú trọng tham gia xây dựng pháp luật và quy chế, quy định, chính sách của Học viện; tiếp tục đổi mới mọi hoạt động đặt trong sự đổi mới toàn diện của Học viện; đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của Học viện; đổi mới tư duy và phương pháp hoạt động cũng như công tác tổ chức các phong trào hoạt động của Công đoàn; tích cực tham gia vào công tác quản lý tài sản, tài chính và chế độ, chính sách đối với công đoàn viên.

Bên cạnh đó, Công đoàn Học viện cần sâu sát, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của công đoàn viên, chăm lo, bảo vệ cho quyền lợi của công đoàn viên; thực hiện, phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ; chủ động tham mưu và đề xuất với lãnh đạo Học viện các giải pháp nhằm tăng nguồn thu cho quỹ phúc lợi của Học viện, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn; tạo điều kiện để công đoàn viên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn; xây dựng tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Học viện thực sự đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, đổi mới và trách nhiệm, để từ đó định hướng và triển khai các hoạt động của Công đoàn Học viện bảo đảm hiệu quả thiết thực.

Đại hội báo cáo và thông qua đề án nhân sự và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Học viện khóa XII (nhiệm kỳ 2023 – 2028), bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

IMG_2322

Ban Chấp hành Công đoàn Học viện khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội.

Đại hội Công đoàn Học viện khóa XIII đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 15 đồng chí và chỉ định đồng chí Bùi Huy Tùng làm triệu tập viên Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ mới. Đại hội đã kêu gọi công chức, viên chức và người lao động của Học viện phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo của đoàn viên công đoàn, kết hợp có hiệu quả với Ban Giám đốc Học viện và các tổ chức đoàn thể để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Học viện trong giai đoạn mới.

IMG_2321

Tặng hoa tri ân các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành khóa XIII.

IMG_2323

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

IMG_9641

Đồng chí Vũ Đăng Minh – Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội.

IMG_9655

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội.

IMG_2317

Đồng chí Trần Thị Diệu Oanh – Phó Trưởng ban Nữ công trình bày tham luận tại Đại hội.

IMG_2305

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Công đoàn bộ phận Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh tham luận tại Đại hội.

IMG_2309

Đồng chí Phan Xuân Quý – Chủ tịch Công đoàn bộ phận Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên tham luận tại Đại hội.

IMG_2303

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Nga – Tổ trưởng Tổ Công đoàn Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng tham luận tại Đại hội.

IMG_2307

Đồng chí Hồ Thị Mộng Tuyền – Công đoàn bộ phận Phân viện Học viện khu vực Miền Trung tham luận tại Đại hội.

LIO04609

LIO04607

LIO04601

LIO04593

Các đại biểu bầu BCH Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2023 – 2028.

IMG_9515

IMG_9525

IMG_9540

Một số tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

 Như Ngọc

Comments are closed.