Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2025 thành công tốt đẹp

(napa.vn) – Ngày 06/01/2024, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 – 2025 đã hoàn thành các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp.

Tham dự, chỉ đạo Đại hội, có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ; lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị của Học viện cùng 108 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 10.000 đoàn viên, thanh niên của Học viện.

Quang cảnh Đại hội.

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện khẳng định: tuy ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; có sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức; chức năng, nhiệm vụ của Học viện, nhưng Đoàn Thanh niên Học viện đã khắc phục mọi khó khăn và thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Phát động nhiều đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và những sự kiện trọng đại của đất nước, điển hình như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV) và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hằng năm; cuộc thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề “Ánh sáng soi đường”; tham gia cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” do Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ tổ chức; tham gia cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống tiếp tục nhận được quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện và Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ, nhận được sự tham gia nhiệt tình của các Liên chi đoàn và đoàn viên, thanh niên. Đây tiếp tục được xem là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Học viện.

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, phong trào “Thanh niên tình nguyện” được Đoàn Thanh niên Học viện chú trọng triển khai có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo, đa dạng hình thức, nội dung. Các hoạt động tình nguyện tiếp tục phát triển cả về chất lượng và quy mô, đa dạng hóa các loại hình tình nguyện; kết nối, hỗ trợ và định hướng các đội hình tình nguyện tự phát trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên và bên ngoài Học viện; đẩy mạnh hoạt động tình nguyện tại chỗ song song với phát triển các chiến dịch thanh niên tình nguyện kết hợp phát huy chuyên môn được học; giải quyết những vấn đề tại địa bàn dân cư xung quanh, ưu tiên các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, an toàn giao thông, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội; phát triển các hoạt động tình nguyện tại các địa phương nghèo, các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng núi khó khăn.

Trong nhiệm kỳ 2019-2023 đã tổ chức được 9 chương trình tình nguyện cấp Đoàn Thanh niên Học viện, 15 chương trình tình nguyện cấp Đoàn Phân viện, cấp Liên chi đoàn, cấp Câu lạc bộ thuộc Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện tập trung tại các địa bàn: Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc với các hoạt động chủ yếu: trao tặng công trình thanh niên thắp sáng đường quê, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các trẻ em vùng cao có tinh thần vườn lên trong học tập,… với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng. Hằng năm, Đoàn Thanh niên Học viện triển khai trung bình 2 đợt hiến máu toàn Học viện thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia thu về trên 1.000 đơn vị máu mỗi năm.

Đoàn Thanh niên Học viện đã tích cực tuyên truyền truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đẩy mạnh phong trào “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Học viện đã chỉ đạo các Chi đoàn bình xét, lựa chọn được tổng cộng 256 đoàn viên ưu tú tham gia lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”. Kết quả, đã có 38 đoàn viên được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ban Chấp hành Đoàn – Hội Sinh viên Học viện luôn đặc biệt chú trọng quan tâm đến việc học tập của đoàn viên, sinh viên, tạo điều kiện hỗ trợ đoàn viên, sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học. Phối hợp với Hội Sinh viên Học viện duy trì và phát động danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Học viện, cấp Hội Sinh viên Thành phố, cấp Đoàn Khối các cơ quan Trung ương để tạo động lực cho sinh viên phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

416283931_390219316900713_899699978000375125_n

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện ghi nhận những cố gắng của Đoàn Thanh niên Học viện trong nhiệm kỳ 2019 – 2023 trước những khó khăn của việc sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia, song, Đoàn Thanh niên Học viện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Học viện, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đoàn Thanh niên Học viện đã có những đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt được những kết quả tích cực.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020 – 2025, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đề nghị Đại hội nghiên cứu, thảo luận tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Đoàn Thanh niên Học viện cần tích cực, chủ động tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025. Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt thể hiện vai trò xung kích, tiền phong, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong đoàn viên, thanh niên của Học viện. Qua đó, định hướng cho thế hệ trẻ trong Học viện nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để từ đó tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu, từng bước trưởng thành, xứng đáng là cánh tay đắc lực, lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của tổ chức Đoàn.

Ba là, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tổ chức và phương thức hoạt động của Đoàn, ra sức xây dựng tổ chức Đoàn và các tổ chức của thanh niên vững mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên. Đoàn Thanh niên Học viện phải thường xuyên bám sát chi đoàn, bám sát đoàn viên thanh niên, tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên, thanh niên phát huy ý chí của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong trong cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; đề xuất những sáng kiến, ý tưởng, giải pháp sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đoàn là nơi giúp cho đoàn viên thanh niên Học viện gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, tâm huyết và sẻ chia những trăn trở, lo toan, là nơi có thể tìm thấy niềm tin, sự lạc quan để bước vào cuộc sống muôn màu. Đoàn cũng là nơi đánh thức ý thức, trách nhiệm trong thanh niên bằng các hoạt động có ích cho xã hội.

Bốn là, chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên, chủ động quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Đoàn. Rèn luyện và lựa chọn những cán bộ Đoàn ưu tú, đủ phẩm chất và năng lực giới thiệu cho cấp ủy Đảng để thường xuyên bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho Đảng.

Năm là, ngay sau Đại hội, Đoàn Thanh niên Học viện cần tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2020 – 2025; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Với bề dày truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển của Học viện và với nhiệt huyết của tuổi trẻ, nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến tin tưởng sau Đại hội, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Học viện sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn, tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Học viện.

IMG_5823
Đồng chí Trần Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Đức Toàn ghi nhận sự cố gắng của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện đã tìm ra phương hướng, cách thức hoạt động sau khi Đại học Nội vụ Hà Nội sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia để công tác đoàn được liên tục. Đồng chí Trần Đức Toàn đề nghị Đoàn Thanh niên Học viện tập trung xây dựng, phát triển 4 câu lạc bộ trực thuộc Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên Học viện: câu lạc bộ lý luận trẻ, câu lạc bộ ngoại ngữ, câu lạc bộ tình nguyện và câu lạc bộ hiến máu. Về phong trào đoàn phải bám sát với nhiệm vụ của Đoàn khối các cơ quan Trung ương; điều chỉnh một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ; tham gia phong trào của đội ngũ sinh viên, công trình thanh niên…

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện (khóa VII), nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Học viện (khóa VII) gồm 17 đồng chí tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ Học viện. Trong phiên họp lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư và 2 Phó Bí thư.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Học viện lần thứ VII đã xác định mục tiêu: “Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hoá, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; chú trọng duy trì xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành người “công bộc” tốt của Nhân dân; tham gia xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại và phát triển”.

Đồng chí Đào Thị Loan, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện (khóa VII) phát biểu nhận nhiệm vụ.

Để thực hiện mục tiêu, Đại hội đã xác định cần kiên trì và tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, tiếp tục tập trung triển khai thường xuyên, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính bền vững, hiệu quả, sáng tạo, trong đó, chú trọng lấy thanh niên là trung tâm, chủ thể của hoạt động; cùng 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội bình đẳng trong học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, tập trung vào những nhu cầu thiết thân, chính đáng của thanh niên.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện (khóa VII), nhiệm kỳ 2023 – 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội cũng xác định phương hướng và phương châm hành động: “Tuổi trẻ Học viện Hành chính Quốc gia Tiên phong, Đoàn kết, Sáng tạo, Đổi mới”. Đặc biệt, với niềm tự hào được là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng Đoàn Thanh niên Học viện vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, thường xuyên bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng thông qua việc giới thiệu kết nạp đảng viên từ đoàn viên thanh niên ưu tú. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng hiện nay.

Các đại biểu chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện (khóa VII), nhiệm kỳ 2023 – 2025.

PV

Comments are closed.