Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tổng kết công tác năm 2023

(napa.vn) – Sáng ngày 28/12/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

1

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Bá Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Lương Thanh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện.

Đại biểu tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Tiến Đạo, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; Nguyễn Ngọc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ; Trần Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; bí thư các chi bộ, đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia.

2

Đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy Học viện cho biết, năm 2023, thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; Kế hoạch số 28-KH/BCSĐ ngày 20/12/2022 của Ban Cán sự đảng bộ Bộ Nội vụ về việc thực hiện Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện; Công văn số 362-CV/ĐUBNV ngày 22/02/2023 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, cơ cấu, tổ chức, nhân sự của Học viện cũng như của Đảng bộ Học viện có sự thay đổi lớn sau khi sáp nhập. Quy mô đảng viên tăng, công tác tổ chức, sắp xếp, kiện toàn nhân sự có chiều sâu và phức tạp hơn. Việc sáp nhập có những khó khăn, phức tạp nhất định, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Nội vụ cùng tinh thần nỗ lực trong công tác của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Học viện, Đảng bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến trên tất cả các mặt công tác. Đặc biệt, chất lượng sinh hoạt Đảng tiếp tục được nâng cao, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Học viện. Hội nghị sẽ đánh giá, tổng kết các nội dung quan trọng về các nhiệm vụ công tác năm 2023; đồng thời, xem xét, thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Học viện trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

3

Đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 do đồng chí Lương Thanh Cường trình bày. Trong đó, đánh dấu nhiều kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện về chính trị, tư tưởng; về tổ chức cán bộ; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; công tác đảng vụ; lãnh đạo tổ chức đoàn thể và lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,… Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, Đảng ủy Học viện tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, toàn diện trên các mặt công tác; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống Học viện. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

4

Đồng chí Bùi Huy Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện.

5

Đồng chí Trương Cộng Hòa, Đảng bộ bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh.

6

Đồng chí Trần Đình Chín, Đảng bộ bộ phận Phân viện Học viện khu vực Miền Trung.

7

Đồng chí Phan Xuân Quý, Chi bộ Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên.

8

Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Huy Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trình bày báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Tham gia ý kiến tại Hội nghị có: đồng chí Trương Cộng Hòa, Đảng bộ bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Đình Chín, Đảng bộ bộ phận Phân viện Học viện khu vực Miền Trung; đồng chí Phan Xuân Quý, Chi bộ Phân viện Học viện khu vực Tây Nguyên; đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ. Các tham luận đã đánh giá cao báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2023 của Học viện; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót; cũng như đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

10 - Copy

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện.

Hội nghị nghe báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức đảng và công tác khen thưởng đảng viên năm 2023 của Đảng bộ Học viện; công bố các quyết định của Đảng ủy Học viện khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2023.

9

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ đánh giá cao và ghi nhận những kết quả khá toàn diện trong công tác Đảng cũng như thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ của Đảng bộ Học viện trong năm 2023. Năm 2023 là năm đầu tiên sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia với bộn bề công việc, tuy nhiên Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tâm tư, tình cảm của viên chức, người lao động Học viện được ổn định. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo đề nghị Đảng bộ Học viện trong năm 2024 cần khắc phục một số thiếu sót, hạn chế ngay trong báo cáo đánh giá của Đảng bộ Học viện đã chỉ ra. Theo đó, một số nhiệm vụ, trọng tâm cần tiếp tục là: (1) Tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền…; (2) Tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, đặc biệt là công tác chính trị nội bộ; (3) Về công tác xây dựng đảng: tiếp tục quan tâm, kiện toàn cấp ủy, rà soát bổ sung quy hoạch ở các chi bộ, tổ chức đảng còn thiếu; tập trung đổi mới sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề; tăng cường kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong các tổ chức đảng của đảng bộ Học viện; tập trung công tác kỉ cương, kỷ luật trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; đề nghị Đảng ủy Học viện xem xét trình Đảng ủy Bộ Nội vụ giao thực hiện một số nhiệm vụ của đảng ủy cấp trên cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ mong muốn thời gian tới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới quyết liệt, phương thức, quyết sách đúng đắn của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cùng sự đồng thuận, thống nhất cao ý chí, tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ Học viện cùng với toàn thể viên chức, người lao động, Học viện sẽ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, công tác năm 2024, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ có nhiều bước phát triển vững mạnh, chính quy, hiện đại.

Thay mặt Đảng bộ Học viện, đồng chí Nguyễn Bá Chiến tiếp thu chỉ đạo và trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện của Đảng ủy Bộ Nội vụ, Lãnh đạo Bộ Nội vụ; tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị để hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác và đề ra mục tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024 sát với thực tế, yêu cầu. Bên cạnh đó, xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để sớm tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Đồng chí Nguyễn Bá Chiến cũng ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Học viện đã cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023. Đồng chí mong muốn, sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể các đồng chí đảng viên trong hệ thống Học viện là sức mạnh, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, tạo bước phát triển mạnh mẽ cho Học viện trong những năm tới.

IMGP4014

Toàn cảnh Hội nghị.

Như Ngọc

Comments are closed.