Danh sách 200 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(napa.vn) – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành phiên làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khóa XII thay mặt Ban Kiểm phiếu Đại hội báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: TTXVN.
Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trúng cử
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII:
1 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
2 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
3 Đồng chí Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
4 Đồng chí Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội
5 Đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
6 Đồng chí Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
7 Đồng chí Phạm Bình Minh Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
8 Đồng chí Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
9 Đồng chí Lương Cường Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
10 Đồng chí Nguyễn Hoà Bình Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao
11 Đồng chí Nguyễn Văn Nên Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
12 Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
13 Đồng chí Trần Cẩm Tú Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
14 Đồng chí Phan Đình Trạc Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương
15 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
16 Đồng chí Chu Ngọc Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
17 Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
18 Đồng chí Nguyễn Thuý Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
19 Đồng chí Trần Tuấn Anh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
20 Đồng chí Dương Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
21 Đồng chí Bùi Minh Châu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Phú Thọ
22 Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc
23 Đồng chí Hoàng Xuân Chiến Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
24 Đồng chí Mai Văn Chính Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
25 Đồng chí Nguyễn Tân Cương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
26 Đồng chí Bùi Văn Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk
27 Đồng chí Nguyễn Phú Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai
28 Đồng chí Phan Việt Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Quảng Nam
29 Đồng chí Trần Quốc Cường Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
30 Đồng chí Nguyễn Văn Danh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang
31 Đồng chí Nguyễn Hồng Diên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
32 Đồng chí Đào Ngọc Dung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
33 Đồng chí Đinh Tiến Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
34 Đồng chí Nguyễn Chí Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
35 Đồng chí Võ Văn Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương
36 Đồng chí Nguyễn Quang Dương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
37 Đồng chí Vũ Đức Đam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ
38 Đồng chí Huỳnh Thành Đạt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
39 Đồng chí Nguyễn Khắc Định Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Khánh Hòa
40 Đồng chí Phan Văn Giang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
41 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Ninh Bình
42 Đồng chí Trần Hồng Hà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
43 Đồng chí Nguyễn Đức Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội
44 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thái Nguyên
45 Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
46 Đồng chí Lê Minh Hoan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
47 Đồng chí Lữ Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu
48 Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
49 Đồng chí Nguyễn Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
50 Đồng chí Nguyễn Văn Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
51 Đồng chí Lê Minh Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
52 Đồng chí Lê Minh Khái Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ
53 Đồng chí Nguyễn Đình Khang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
54 Đồng chí Trần Việt Khoa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng
55 Đồng chí Điểu Kré Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương
56 Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Phúc
57 Đồng chí Chẩu Văn Lâm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Tuyên Quang
58 Đồng chí Hầu A Lềnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
59 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương
60 Đồng chí Lê Thành Long Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
61 Đồng chí Nguyễn Văn Lợi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Phước
62 Đồng chí Võ Minh Lương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
63 Đồng chí Lê Trường Lưu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
64 Đồng chí Phan Văn Mãi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre
65 Đồng chí Châu Văn Minh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
66 Đồng chí Lại Xuân Môn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Cao Bằng
67 Đồng chí Giàng Páo Mỷ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Lai Châu
68 Đồng chí Phạm Hoài Nam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
69 Đồng chí Trần Văn Nam Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương
70 Đồng chí Lê Thị Nga Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội
71 Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng
72 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
73 Đồng chí Đoàn Hồng Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Nam Định
74 Đồng chí Nguyễn Thành Phong Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
75 Đồng chí Hồ Đức Phớc Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước
76 Đồng chí Trần Quang Phương Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
77 Đồng chí Hoàng Đăng Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
78 Đồng chí Lê Hồng Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án thường trực Toà án nhân dân tối cao
79 Đồng chí Trần Lưu Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh
80 Đồng chí Trần Văn Rón Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Vĩnh Long
81 Đồng chí Vũ Hải Sản Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
82 Đồng chí Bùi Thanh Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao
83 Đồng chí Trần Văn Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ
84 Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hưng Yên
85 Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn
86 Đồng chí Nguyễn Đức Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận
87 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
88 Đồng chí Phạm Viết Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu
89 Đồng chí Trần Sỹ Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
90 Đồng chí Vũ Hồng Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
91 Đồng chí Lê Văn Thành Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng
92 Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam
93 Đồng chí Nguyễn Văn Thể Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
94 Đồng chí Lê Thị Thuỷ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Nam
95 Đồng chí Trần Quốc Tỏ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
96 Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ
97 Đồng chí Dương Văn Trang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Kon Tum
98 Đồng chí Lê Minh Trí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
99 Đồng chí Lê Hoài Trung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
100 Đồng chí Huỳnh Tấn Việt Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương
101 Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
102 Đồng chí Lê Huy Vịnh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
103 Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh An Giang
104 Đồng chí Nguyễn Hữu Đông Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La
105 Đồng chí Ngô Đông Hải Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình
106 Đồng chí Đoàn Minh Huấn Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
107 Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kdăm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương
108 Đồng chí Đặng Quốc Khánh Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Hà Giang
109 Đồng chí Đào Hồng Lan Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh
110 Đồng chí Lâm Văn Mẫn Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng
111 Đồng chí Hồ Văn Niên Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Gia Lai
112 Đồng chí Nguyễn Hải Ninh Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
113 Đồng chí Lê Quốc Phong Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp
114 Đồng chí Bùi Nhật Quang Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
115 Đồng chí Thái Thanh Quý Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An
116 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên
117 Đồng chí Vũ Đại Thắng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình
118 Đồng chí Lê Quang Tùng Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị
119 Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi
Danh sách các đồng chí trúng cử lần đầu
Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII:
120 Đồng chí Dương Văn An Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận
121 Đồng chí Nguyễn Doãn Anh Tư lệnh Quân khu 4
122 Đồng chí Đỗ Thanh Bình Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang
123 Đồng chí Lê Tiến Châu Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang
124 Đồng chí Hoàng Duy Chinh Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bắc Kạn
125 Đồng chí Ngô Chí Cường Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Trà Vinh
126 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương
127 Đồng chí Hoàng Trung Dũng Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh
128 Đồng chí Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định
129 Đồng chí Đỗ Đức Duy Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái
130 Đồng chí Phạm Đại Dương Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên
131 Đồng chí Lương Quốc Đoàn Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam
132 Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế
133 Đồng chí Nguyễn Văn Được Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An
134 Đồng chí Nguyễn Văn Gấu Chính uỷ Quân khu 9
135 Đồng chí Vũ Hải Hà Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội
136 Đồng chí Lê Khánh Hải Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
137 Đồng chí Nguyễn Tiến Hải Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau
138 Đồng chí Nguyễn Văn Hiền Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không – Không quân
139 Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
140 Đồng chí Lê Quốc Hùng Thứ trưởng Bộ Công an
141 Đồng chí Lê Quang Huy Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
142 Đồng chí Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Thanh Hoá
143 Đồng chí Trần Tiến Hưng Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
144 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh
145 Đồng chí Nguyễn Thanh Long Bộ trưởng Bộ Y tế
146 Đồng chí Lê Quang Mạnh Bí thư Thành uỷ Cần Thơ
147 Đồng chí Lê Quốc Minh Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
148 Đồng chí Trần Hồng Minh Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
149 Đồng chí Hà Thị Nga Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
150 Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
151 Đồng chí Bùi Văn Nghiêm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
152 Đồng chí Trần Thanh Nghiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân
153 Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc Thứ trưởng Bộ Công an
154 Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc Tư lệnh Quân khu 3
155 Đồng chí Thái Đại Ngọc Tư lệnh Quân khu 5
156 Đồng chí Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
157 Đồng chí Lê Ngọc Quang Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam
158 Đồng chí Lương Tam Quang Thứ trưởng Bộ Công an
159 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
160 Đồng chí Vũ Hải Quân Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
161 Đồng chí Trần Đức Quận Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng
162 Đồng chí Trịnh Văn Quyết Chính ủy Quân khu 2
163 Đồng chí Nguyễn Kim Sơn Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
164 Đồng chí Nguyễn Thành Tâm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
165 Đồng chí Dương Văn Thái Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang
166 Đồng chí Lê Đức Thái Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
167 Đồng chí Nguyễn Hồng Thái Tư lệnh Quân khu 1
168 Đồng chí Nghiêm Xuân Thành Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
169 Đồng chí Phạm Xuân Thăng Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
170 Đồng chí Nguyễn Trường Thắng Tư lệnh Quân khu 7
171 Đồng chí Phạm Tất Thắng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
172 Đồng chí Trần Đức Thắng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
173 Đồng chí Lê Đức Thọ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
174 Đồng chí Lê Tấn Tới Thứ trưởng Bộ Công an
175 Đồng chí Nguyễn Đình Trung Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
176 Đồng chí Ngô Văn Tuấn Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình
177 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
178 Đồng chí Phạm Gia Túc Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
179 Đồng chí Hoàng Thanh Tùng Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
180 Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội
Danh sách các đồng chí trúng cử Uỷ viên dự khuyết
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII:
1 Đồng chí Nguyễn Hoài Anh Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
2 Đồng chí Lê Hải Bình Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương
3 Đồng chí Võ Chí Công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng
4 Đồng chí Bùi Thế Duy Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
5 Đồng chí Vũ Mạnh Hà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
6 Đồng chí Nguyễn Long Hải Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn
7 Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
8 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
9 Đồng chí U Huấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Kon Tum
10 Đồng chí Trịnh Việt Hùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
11 Đồng chí Bùi Quang Huy Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
12 Đồng chí Nguyễn Phi Long Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
13 Đồng chí Hồ Văn Mừng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
14 Đồng chí Phan Như Nguyện Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu
15 Đồng chí Y Vinh Tơr Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
16 Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng
17 Đồng chí Vương Quốc Tuấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh
18 Đồng chí Mùa A Vảng Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Điện Biên
19 Đồng chí Huỳnh Quốc Việt Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau
20 Đồng chí Nguyễn Minh Vũ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Comments are closed.