Danh sách thí sinh dự thi, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia, đợt 5 năm 2023

IMG_4340IMG_4328 IMG_4329 IMG_4330 IMG_4331 IMG_4332 IMG_4333

Comments are closed.