Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học hệ chính quy Học viện Hành chính Quốc gia khóa 18, năm 2017 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Tải về danh sách trúng tuyển tại đây:

Danh sách thí sinh trúng tuyển K18 tại Hà Nội

Danh sách thí sinh trúng tuyển K18 tại Hồ Chí Minh

Comments are closed.