Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Ngày 15/5/2024, Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Quyết định số 3141/QĐ-HCQG về Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2024.

Xem chi tiết: Đề án

IMG_9079

IMG_9080

Như Ngọc

Comments are closed.