Đề nghị xây dựng dự án Luật thanh niên sửa đổi

(Chinhphu.vn) – Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật thanh niên sửa đổi để phù hợp với tình hình mới.

061117_1

Bộ Nội vụ cho biết, sau 10 năm thực hiện, Luật thanh niên năm 2005 đã đạt được những kết quả nhất định, là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc đảm bảo thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế-xã hội của đất nước đã có nhiều thay đổi, xuất hiện vấn đề mới có liên quan đến thanh niên. Bên cạnh đó, việc thực hiện Luật thanh niên đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế, bất cập cần sự điều chỉnh của pháp luật.

Cụ thể, Luật thanh niên năm 2005 chưa quy định cơ chế tạo điều kiện, khuyến khích và bảo đảm sự tham gia của thanh niên trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh niên, do đó thanh niên chưa phát huy và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của mình trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật cho thanh niên.

Bên cạnh đó, tầm vóc cơ thể của thanh niên Việt Nam so với thanh niên các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn thuộc loại trung bình thấp, tình trạng sử dụng các chất gây nghiện và các chất kích thích ngày càng gia tăng trong lứa tuổi thanh niên, vấn đề sức khỏe sinh sản đang ở mức báo động, quan hệ tình dục trước hôn nhân, nạo phá thai trong thanh niên diễn ra nghiêm trọng… Do vậy cần phải bổ sung các quy định trong Luật thanh niên để nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới.

Ngoài ra, trước yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng đòi hỏi các chính sách pháp luật đối với thanh niên cần phải đổi mới, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình trong nước, khu vực và quốc tế.

Vì những lý do nêu trên, việc nghiên cứu xây dựng Luật thanh niên sửa đổi là cần thiết, cấp bách để đáp ứng yêu cầu chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bổ sung trách nhiệm của nhà nước trong thực hiện quyền và nghĩa vụ với thanh niên

Theo Bộ Nội vụ, dự án Luật thanh niên sửa đổi đề xuất: Sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm của Nhà nước có chính sách phân luồng trong giáo dục, đào tạo để tạo cơ hội cho thanh niên được học tập, học nghề, nâng cao trình độ ngoại ngữ, được tư vấn hướng nghiệp, được miễn giảm học phí, cấp học bổng, cấp sách giáo khoa, cho vay tín dụng để học tập theo quy định của pháp luật.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm của Nhà nước đối với thanh niên trong lao động, việc làm để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các chính sách định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên gắn với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Dự thảo cũng sửa đổi quy định trách nhiệm của Nhà nước cung cấp kiến thức cho thanh niên về sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục nhằm trang bị và nâng cao hiểu biết, kiến thức của thanh niên để tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe, thể lực của chính thanh niên, đồng thời ngăn chặn tình trạng sử dụng các chất gây nghiện, các chất kích thích, tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân, nạo phá thai trong thanh niên.

Sửa đổi quy định trách nhiệm của Nhà nước trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí của thanh niên nhằm đảm bảo cho thanh niên được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí; bổ sung quy định Nhà nước có chính sách miễn, giảm phí thăm quan bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa, cách mạng đối với thanh niên.

Mời bạn đọc xem toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật thanh niên sửa đổi và góp ý tại đây.

Lan Phương

(Website Chính phủ)

Comments are closed.