Đề xuất mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô; khoán kinh phí sử dụng ô tô; thuê dịch vụ ô tô bao gồm: Ô tô phục vụ công tác các chức danh; ô tô phục vụ công tác chung; ô tô chuyên dùng; ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.

211117_1

Theo dự thảo, các chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô, kể cả sau khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá cụ thể gồm: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội.

Các chức danh được sử dụng thường xuyên một ô tô trong thời gian công tác gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên.

Căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm trang bị xe, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủng loại, giá mua xe trang bị cho các chức danh trên theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Dự thảo cũng nêu rõ các chức danh sau được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác một ô tô với giá mua tối đa 1.100 triệu đồng/xe: Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Tổng Kiểm toán nhà nước; Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng các đoàn thể ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trừ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến cơ quan

Dự thảo cũng nêu rõ các chức danh có tiêu chuẩn khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến cơ quan, được bố trí ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác, gồm: Phó Trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Căn cứ xác định mức khoán kinh phí trong trường hợp áp dụng hình thức khoán gọn là: Số km từ nơi ở đến cơ quan (2 lần/ngày), số ngày làm việc bình quân hằng tháng và đơn giá khoán; số km đi công tác bình quân hằng tháng và đơn giá khoán.

Căn cứ xác định mức khoán kinh phí trong trường hợp áp dụng hình thức khoán theo km thực tế là: Số km từ nơi ở đến cơ quan (2 lần/ngày), số ngày làm việc thực tế trong tháng và đơn giá khoán; số km thực tế của từng lần đi công tác và đơn giá khoán.

Đơn giá khoán do bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước xem xét, quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định cho từng thời kỳ phù hợp với đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Lan Phương

(Website Chính phủ)

Comments are closed.