Đề xuất phí cấp Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Ảnh minh họa

Theo Nghị định số101/2012/NĐ-CP, dịch vụ trung gian thanh toán bao gồm: Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử; dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán và các dịch vụ trung gian thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là các tổ chức không phải là ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất mức thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán lần đầu là 10 triệu đồng/1 giấy phép; phí cấp lại là 5 triệu đồng/1 giấy phép.

Dự thảo nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo hướng dẫn.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Tuệ Văn

Comments are closed.