Đề xuất sửa đổi quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng không dân dụng

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang đề xuất sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Ảnh minh họa

Bộ Giao thông vận tải cho biết, ngày 30/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, Nghị định số 147/2013/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều bất cập, thiếu sót như: một số hành vi chưa được quy định chi tiết; mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm chưa phù hợp với tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi hoặc thu nhập của đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc chưa phù hợp với quy định trong Bộ luật hình sự; hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ chuyên môn hoặc đình chỉ hoạt động của các cá nhân, tổ chức quy định chưa rõ ràng, chưa phù hợp với đặc thù hoạt động hàng không dân dụng; một số quy định về phương tiện phát hiện hành vi vi phạm hành chính; người có thẩm quyền sử dụng phương tiện phát hiện hành vi vi phạm hành chính; điều tiết tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng chưa phù hợp với thực tế… Ngoài ra, trong thực tế có nhiều hành vi vi phạm hành chính xảy ra trong lĩnh vực hàng không dân dụng, nhưng không được quy định trong Nghị định 147/2013/NĐ-CP mà được quy định trong các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khác, tuy nhiên, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khác không quy định cụ thể về thẩm quyền xử phạt của lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng không và Cảng vụ hàng không, do đó làm cho việc xử lý vi phạm hành chính không kịp thời, thiếu hiệu quả.

Vì vậy, việc xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng không dân dụng để thay thế Nghị định số 147/2013/NĐ-CP là rất cần thiết trong thời điểm hiện nay.

So với Nghị định số 147/2013/NĐ-CP, dự thảo Nghị định đã đề xuất bổ sung 2 mục mới (Quản lý an toàn hàng không và cản trở, chống đối hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của người thi hành công vụ); chuyển quy định về quản lý an toàn (Không duy trì thực hiện hệ thống quản lý an toàn, Không tổ chức hệ thống quản lý an toàn,..) và điều tra sự cố, tai nạn thành mục về quản lý an toàn hàng không.

Đồng thời, tách các hành vi chung chung (như: nhân viên hàng không thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình thực hiện công việc, quy trình phối hợp hoạt động; làm rơi vãi, đồ vật liệu, phế thải trái phép trong cảng hàng không, sân bay; điều khiển tàu bay vi phạm quy tắc bay, phương thức bay…) thành các hành vi cụ thể để điều chỉnh lại mức xử phạt cho phù hợp với mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm hành chính và thu nhập, mức sống của đối tượng vi phạm hoặc ghép một số hành vi vi phạm có tính chất chung, giống nhau trong các lĩnh vực (không tổ chức hệ thống quản lý an toàn; xả, thả nhiên liệu, hành lý, hàng hóa từ tàu bay; bay trên khu vực đông dân;…) để điều chỉnh cho thống nhất.

Dự thảo đề xuất điều chỉnh mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính (thành viên tổ lái thực hiện nhiệm vụ không đúng yêu cầu, quy định, quy trình; điều khiển tàu bay vi phạm quy tắc bay, phương thức bay; sử dụng thẻ kiểm soát an ninh hàng không giả mạo; vào khu vực hạn chế, lên tàu bay mà không qua kiểm tra, soi chiếu an ninh hàng không; xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; quảng cáo trong cảng hàng không, sân bay…) cho phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm hành chính và thu nhập của người vi phạm…

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

Comments are closed.