Điều chỉnh giá dịch vụ hàng không trên 5% phải kê khai giá

(Chinhphu.vn) – Theo Thông tư 07/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2015/TT-BGTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không mà Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành, nếu điều chỉnh tăng/giảm giá trên 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, tổ chức, cá nhân cúng ứng dịch vụ phải thực hiện kê khai giá theo quy định thay vì trên 10% như hiện hành.

Ảnh minh họa

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 36/2015/TT-BGTVT, các dịch vụ sau phải thực hiện kê khai giá: 1- Dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông bán trong lãnh thổ Việt Nam trên các đường bay do doanh nghiệp có vị trí độc quyền, doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường khai thác;

2- Dịch vụ hàng không do doanh nghiệp có vị trí độc quyền, doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường khai thác tại cảng hàng không, sân bay, bao gồm: Dịch vụ thuê sân đậu tàu bay; dịch vụ thuê quầy làm thủ tục hành khách; dịch vụ cho thuê băng chuyền hành lý; dịch vụ thuê cầu dẫn khách lên, xuống máy bay; dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất trọn gói tại các cảng hàng không, sân bay (đối với các cảng hàng không còn áp dụng phương thức trọn gói); dịch vụ phân loại tự động hành lý đi; dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không; dịch vụ sử dụng hạ tầng hệ thống tra nạp ngầm cung cấp nhiên liệu tại cảng hàng không, sân bay.

3- Dịch vụ hàng không thuộc thẩm quyền định giá của tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ, bao gồm: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu gửi nội địa; dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất (trừ dịch vụ cung cấp theo hợp đồng hợp tác song phương, đa phương); dịch vụ phục vụ hàng hóa tại cảng hàng không; dịch vụ sử dụng thiết bị trong nhà ga; dịch vụ phục vụ khác tại khu bay.

Thông tư 36/2015/TT-BGTVT nêu rõ: Không thực hiện kê khai giá các dịch vụ trên trong các trường hợp sau: Điều chỉnh tăng giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó và không vượt mức giá tối đa theo quy định; điều chỉnh giảm giá trong phạm vi 10% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó và không thấp hơn mức giá tối thiểu theo quy định.

Tại quy định mới, Bộ Giao thông vận tải sửa đổi quy định thành: Trường hợp điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, tổ chức, các nhân cung ứng dịch vụ được lựa chọn gửi Thông báo mức giá hoặc gửi Hồ sơ kê khai giá tới Cục Hàng không Việt Nam.

Cũng theo quy định mới, thay vì điều chỉnh tăng vượt 5% hoặc giảm dưới 10% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó mới phải kê khai giá, nếu điều chỉnh dịch vụ tăng hoặc giảm trên 5%, tổ chức cá nhân đều phải thực hiện kê khai giá theo quy định.

Tuệ Văn

Comments are closed.