Điều chỉnh kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

(Chinhphu.vn) – Theo Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, một số định mức chi sẽ được điều chỉnh tăng so với hiện hành.

Ảnh minh họa

Thông tư 92 quy định rõ các hoạt động xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện bao gồm: Nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng văn bản; Lập đề nghị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; dự kiến chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ; chương trình xây dựng văn bản của các bộ, ngành và tổ chức phân công thực hiện; Soạn thảo văn bản; Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự án, dự thảo văn bản; ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án, dự thảo văn bản; Thẩm tra của Văn phòng Chính phủ về dự án, dự thảo văn bản; Dịch văn bản sang tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số…

Cũng theo Thông tư 92, kể từ ngày 1/9/2014, một số định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật được điều chỉnh tăng so với quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010.

Cụ thể, về chi soạn thảo đề cương chi tiết dự thảo văn bản: đối với dự án luật, pháp lệnh soạn thảo mới hoặc thay thế thì mức chi tối đa sẽ là 4,5 đồng/đề cương thay cho mức 3 triệu đồng/đề cương hiện hành.

Đối với dự án luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều, mức chi tối đa được điều chỉnh từ 2,5 triệu đồng/đề cương lên 3,8 triệu đồng/đề cương.

Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công tác soạn thảo văn bản mới hoặc thay thế được điều chỉnh mức chi từ 1,5 triệu đồng/đề cương lên 2,3 triệu  đồng/đề cương. Trường hợp soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều, mức chi tối đa là 1,5 triệu đồng/đề cương thay mức 1 triệu đồng/đề cương.

Về chi soạn thảo văn bản, đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị – xã hội, mức chi cho soạn thảo văn bản mới hoặc thay thế là 7,5 triệu đồng/dự thảo văn bản;

Đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, mức chi tối đa cho soạn thảo văn bản mới hoặc thay thế là 3 triệu đồng/dự thảo văn bản…

Mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản

Thông tư nêu rõ định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Theo đó, đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, nghị quyết liên tịch: mức phân bổ kinh phí tối đa 30 triệu đồng/dự thảo văn bản có nội dung ít phức tạp hoặc ít phải tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến và tối đa 50 triệu đồng/dự thảo văn bản có nội dung phức tạp hoặc phải tổ chức họp lấy ý kiến nhiều lần.

Đối với dự thảo thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, mức phân bổ kinh phí tối đa 15 triệu đồng/dự thảo văn bản có nội dung ít phức tạp, phạm vi điều chỉnh hẹp và 30 triệu đồng/dự thảo văn bản có nội dung phức tạp, phạm vi đối tượng thực hiện rộng trong toàn quốc, phải tổ chức họp lấy ý kiến nhiều lần…

Thông tư 92 có hiệu lực thi hành từ 1/9/2014

Comments are closed.