Điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ sử dụng CNTT

Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư liên tịch quy định nội dung bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin. Trong đó, nêu rõ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, các Trung tâm cấp sát hạch sử dụng công nghệ thông tin phải đáp ứng điều kiện sau để được tổ chức thi và cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin:

1- Có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ.

2- Có đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật viên và giám khảo, đáp ứng các yêu cầu về số lượng và trình độ để tổ chức thi và cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin. Trong đó: Có giám đốc và ít nhất một phó giám đốc trung tâm đáp ứng yêu cầu quy định; có đủ đội ngũ giám khảo cơ hữu đáp ứng các yêu cầu quy định, trong đó có ít nhất 10 giám khảo; có đội ngũ kỹ thuật viên đáp ứng yêu cầu để sử dụng các thiết bị tin học, âm thanh, video phục vụ cho việc tổ chức thi và chấm thi.

3- Có môi trường sư phạm an toàn cho công tác tổ chức thi; có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng theo quy định.

4- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động của trung tâm.

Sau thời hạn 1 năm kể từ ngày có quyết định cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin, nếu trung tâm không triển khai hoạt động thì quyết định hết hiệu lực thi hành.

Theo dự thảo, các tổ chức sau (Trung tâm cấp sát hạch sử dụng công nghệ thông tin) khi có đủ điều kiện theo quy định trên và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thì có thẩm quyền tổ chức thi cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin: Tổ chức, đơn vị do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập; trung tâm tin học, trung tâm công nghệ thông tin của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng; tổ chức, doanh nghiệp khác có chức năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tối thiểu 1550 tiết

Theo dự thảo, tổng thời lượng bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tin học ứng dụng tối thiểu là 1550 tiết.

Các hình thức bồi dưỡng: Tập trung, vừa làm vừa học, từ xa, qua mạng hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. Người học có thể học theo lớp hoặc tự học và tham gia các kỳ thi cấp chứng chỉ theo quy định.

Nội dung bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quản lý và cấp phát chứng chỉ

Theo dự thảo, chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng công nghệ thông tin của (cho) mọi người dân có nhu cầu.

Mẫu phôi chứng chỉ và việc cung ứng phôi chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Chứng chỉ có hai loại: 1- Chứng chỉ sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản được cấp cho người đã hoàn thành bài thi theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản (gồm đủ 6 mô đun); 2- Chứng chỉ sử dụng Công nghệ thông tin nâng cao được cấp cho người hoàn thành bài thi theo mỗi mô đun của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.

Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin sẽ được cấp cho thí sinh sau khi tham dự kỳ thi và có điểm bài thi đạt yêu cầu theo quy định, cụ thể: Thí sinh phải dự thi đầy đủ 2 phần thi (trắc nghiệm và thực hành); những thí sinh đạt từ 50% trở lên (không bài thi nào đạt dưới 50%) thì được công nhận đạt kết quả và được cấp chứng chỉ.

Thủ trưởng các trung tâm tin học, tổ chức, doanh nghiệp nơi thí sinh dự thi có thẩm quyền ký cấp chứng chỉ cho các thí sinh đủ điều kiện theo danh sách trúng tuyển đã được phê duyệt.

Dự thảo nêu rõ, việc quản lý, cấp phát và thu hồi chứng chỉ theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

(Website Chính Phủ)

Comments are closed.