Đoàn công tác Bộ Nội vụ khảo sát thực trạng tại các Phân viện trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Từ ngày 05/5 đến ngày 07/5/2021, Đoàn công tác Bộ Nội vụ đã tiến hành khảo sát thực trạng tại các Phân viện trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia theo Kế hoạch số 1263/KH-BNV ngày 28/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Tham dự chương trình khảo sát, về phía Bộ Nội vụ có ông Nguyễn Hữu Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng đoàn; bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; ông Phạm Hùng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tài chính; bà Phùng Thị Thu Trang, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Thư ký đoàn.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có: TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện; TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính; ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ; ThS. Đỗ Văn Phong, Phó Trưởng phòng, Phòng Bộ máy, biên chế và Quản lý nhân sự, Ban Tổ chức cán bộ.

Về phía các Phân viện trực thuộc Học viện có: TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện, Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hiển, Giám đốc Phân viện tại thành phố Huế; TS. Thiều Huy Thuật, Phó Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên; TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh và trưởng, phó các đơn vị thuộc các Phân viện.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã đến thăm và khảo sát tại các Phân viện trực thuộc Học viện. TS. Đặng Xuân Hoan giới thiệu sơ lược tình hình các Phân viện và đề nghị lãnh đạo các Phân viện thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của đoàn công tác Bộ Nội vụ và tạo điều kiện tối đa để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Tuấn đã thông báo nội dung buổi làm việc theo Kế hoạch số 1263/KH-BNV ngày 28/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Theo đó, nhằm chuẩn bị cho việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phê duyệt số lượng người làm việc của Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng và các khối khác tại các Phân viện trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị các Phân viện báo cáo tóm tắt các nội dung đã được đưa ra trong Kế hoạch số 1263/KH-BNV.

Trong thời gian đoàn công tác của Bộ Nội vụ tiến hành khảo sát tại các Phân viện, đại diện lãnh đạo các Phân viện đã báo cáo tóm tắt tình hình tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và thực trạng công tác quản lý, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, công tác quản lý tài chính của các Phân viện trong thời gian qua; nêu những thuận lợi, khó khăn đồng thời đề xuất những kiến nghị với Bộ Nội vụ và Lãnh đạo Học viện về một số vấn đề như: Tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị, rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp các đơn vị và phân bổ hợp lý số lượng người làm việc tại các đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý để phù hợp với giai đoạn phát triển trong tình hình mới; Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ đặc biệt là đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên được học tập, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các Phân viện và của Học viện; Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phát triển các Phân viện về cơ sở vật chất, bổ sung kinh phí đầu tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị, máy vi tính, hệ thống tường lửa và hệ thống quản trị mạng…

Lãnh đạo các Phân viện trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia mong muốn nhận được sự quan tâm tạo, điều kiện của lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo Học viện nhằm hỗ trợ các nguồn lực giúp các Phân viện ngày càng phát triển nhằm nâng cao vị thế của các Phân viện nói riêng và vị thế của Học viện Hành chính Quốc gia nói chung, xứng tầm là trung tâm quốc gia, ngang tầm khu vực và thế giới về đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Chính phủ và Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Tại buổi làm việc, các thành viên tham gia đoàn công tác của Bộ Nội vụ và các đại biểu tham dự đã có những ý kiến trao đổi nhằm làm rõ thêm những nội dung trong báo cáo thực trạng của các Phân viện trực thuộc Học viện. TS. Đăng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện đề nghị các Phân viện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến mà đoàn công tác Bộ Nội vụ yêu cầu, sớm hoàn thiện báo cáo theo các đề nghị mà Đoàn đã đưa ra, gửi lại cho Đoàn và lãnh đạo Học viện để báo cáo lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình khảo sát, đoàn công tác Bộ Nội vụ đã thăm hệ thống cơ sở vật chất, giảng đường, phòng làm việc tại các Phân viện, thăm cơ quan đại diện Tạp chí Quản lý nhà nước, Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế về phát triển nguồn nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế:

GD Hoan - Copy

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu tại buổi làm việc.

ng huu tuan - Copy

Ông Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Một số hình ảnh tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên:

z2484642743491_786328878eb8304615336f47dd7743bc

 TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại buổi làm việc.

Thang - Copy

Ông Phạm Hùng Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

toan canh - Copy

Toàn cảnh buổi làm việc ngày 06/5/2021.

Một số hình ảnh tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh:

IMG_5376 - Copy

TS. Hà Quang Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_5395 - Copy

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

IMG_5374 - Copy

Toàn cảnh buổi làm việc ngày 07/5/2021.

Như Ngọc

Comments are closed.