Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia về việc rà soát, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ của Học viện năm 2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng ngày 19/02/2020, tại Phòng Truyền thống Học viện, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia về việc rà soát, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ của Học viện năm 2020.

Đến tham dự buổi làm việc về phía Đoàn công tác có: đồng chí Vũ Đăng Minh – Uỷ viên Ban thường vụ, Chánh Văn phòng Bộ; đồng chí Phạm Hùng Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Lại Đức Vượng – Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đồng chí Võ Thị Tuyết Thu – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; đồng chí  Phạm Thu Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; đồng chí Đoàn Cường – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; đồng chí Nguyễn Huyền Hạnh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước cùng với các đồng chí thuộc các đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ.

Về phía Học viện tiếp và làm việc với Đoàn công tác có TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện ; các Phó Giám đốc Học viện: đồng chí Lương Thanh Cường, đồng chí Nguyễn Đăng Quế, đồng chí Vũ Thanh Xuân; lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị trực thuộc Học viện tại Hà Nội.

PGS.TS. Lương Thanh Cường - Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo về việc rà soát, triển khai kế hoạch nhiệm vụ của Học viện năm 2020

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo về việc rà soát, triển khai kế hoạch nhiệm vụ của Học viện năm 2020

Tại buổi làm việc, PGS. TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện đã trình bày báo cáo về việc rà soát, triển khai kế hoạch nhiệm vụ của Học viện năm 2020, đánh giá hoạt động của Học viện, đưa ra các giải pháp để triển khai nhiệm vụ và một số kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Theo đó, kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia gồm các nhiệm vụ được Bộ trưởng giao tại Quyết định 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2020 ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2020; nhiệm vụ do Giám đốc Học viện giao cho các đơn vị, khoa ban trực thuộc Học viện; các nhiệm vụ từ năm 2019 đang tiếp tục triển khai trong năm 2020 và những năm tiếp theo tại Hà Nội và tại 03 Phân viện.

Về các đề xuất, kiến nghị của Học viện các đơn vị chức năng của Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Học viện nghiên cứu, xem xét trình lãnh đạo Bộ đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Thay mặt ban lãnh đạo Học viện, Đồng chí Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện gửi lời cảm ơn tới Đoàn công tác và khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến tham gia góp ý của Đoàn công tác để kịp thời có những chấn chỉnh trong hoạt động của Học viện. Từ đó cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất gửi đến lãnh đạo Bộ Nội vụ: Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Hành chính Quốc gia giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Tiếp tục quan tâm, đầu tư đối cơ sở vật chất đối với Học viện Hành chính Quốc gia; Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Học viện; Bộ Nội vụ xây dựng cơ chế, chính sách tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, biệt phái và đi nghiên cứu thực tế dài hạn của đội ngũ viên chức, giảng viên Học viện ở các bộ, ngành trung ương và địa phương; Bộ Nội vụ cho phép Học viện phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở các lớp trung cấp và cao cấp lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho viên chức, giảng viên Học viện góp phần nâng cao chất lượng và bảo đảm định hướng chính trị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia; Kính đề nghị Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị Bộ Tài chính có cơ chế đặc thù đối với Học viện Hành chính Quốc gia trong chế độ chi trả chuyên gia cao cấp tham gia bồi dưỡng các lớp chuyên viên cao cấp, cấp vụ, cấp sở, cấp huyện, bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương (Định mức theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính chưa phù hợp để mời chuyên gia cao cấp thỉnh giảng).

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đánh giá cao những ý kiến phát biểu của lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã đưa ra những giải pháp để Học viện khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Trong thời gian trước mắt, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị Học viện chú trọng và tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 (nCoV), bố trí lịch học đảm bảo phù hợp kế hoạch, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành Y tế; yêu cầu không để xảy ra dịch bệnh tại Học viện sau khi sinh viên và học viên quay trở lại.
Tiếp tục khẩn trương rà soát thực hiện đúng theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện. Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính xây dựng Đề án tự chủ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành trong quý II/2020. Triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ưu tiên các dự án phù hợp, không đầu tư dàn trải. Đề nghị Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Học viện để có phương án sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của Học viện. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng Học viện cần chú trọng đổi mới chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng. Nội dung chương trình phải gắn kết với yêu cầu thực tiễn, bù đắp những thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời, trang bị những nền tảng cần thiết cho công việc trong tương lai. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng không chỉ tập trung vào tri thức, còn phải phát triển kỹ năng, định hướng giá trị, thiết lập khát vọng tương lai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn kết giữa nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá, dự báo với xử lý tình huống thực tiễn.

IMG_1794

IMG_1797 - Copy

IMG_1798

Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Hoài Thu

Comments are closed.