Đoàn công tác Học viện Hành chính Quốc gia làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Thực hiện Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo. bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ 21/10/2017. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức tỉnh Lào Cai trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Ngày 23/1/2018 Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức đoàn công tác làm việc với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng của địa phương trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đoàn công tác có sự tham gia của:TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện; Lãnh đạo khoa Đào tạo Bồi dưỡng, khoa Sau Đại học, Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ.

Về phía Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai có: đồng chí Đặng Xuân Phong – Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo trường Chính trị tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi nghe báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện đào tạo công tác, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong 3 năm 2015 – 2017 và dự kiến trong các năm 2018 – 2020; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện. Sau khi lắng nghe ý kiến trao đổi của hai bên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã thống nhất các nội dung cơ bản sau:

Về phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng: trong năm 2018 Học viện sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tổ chức các lớp bồi dưỡng: lớp  cho lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Đưa ra những trao đổi thống nhất thêm về tổ chức các lớp bồi dưỡng phương pháp sư phạm và bồi dưỡng giảng dạy tích cực cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh Lào Cai. Về phối hợp đào tạo giảng viên cho Đại học của tỉnh Lào Cai và tư vấn: Phối hợp với UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch đào tạo đội ngũ giảng viên theo mã ngành Hành chính công cho Đại học của tỉnh Lào Cai; xây dựng kế hoạch thi tuyển các chức danh quản lý, lãnh đạo của tỉnh cấp phòng, các đơn vụ thuộc cấp sở, cấp huyện; phối hợp quảng bá và giới thiệu các học viên, sinh viên xuất sắc về tỉnh công tác. Về xây dựng Đề án: Học viện thống nhất phối hợp với UBND tỉnh rà soát các Đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nhằm xây dựng Đề án tổng thể nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 – 2020 và các năm tiếp theo; hai bên phối hợp để tham gia các đề án nghiên cứu khoa học về cải cách hành chính, xây dựng và tinh giản tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương…

Một số hình ảnh của đoàn làm việc:

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

TS. Đặng Xuân Hoan -Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc

TS. Đặng Xuân Hoan -Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Đặng Xuân Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Đặng Xuân Phong – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ

IMG_7220

Comments are closed.