“Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện phải là nơi để đoàn viên, sinh viên gửi gắm niềm tin”

Đó là ý kiến đề nghị của PGS.TS. Lương Thanh Cường – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện chiều ngày 31/5/2018 tại Phòng Truyền thống Học viện, cùng tham dự buổi làm việc có ThS. Bùi Huy Tùng – Đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên, Chánh Văn phòng Học viện; ThS. Nguyễn Minh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện.

1 PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu định hướng những nội dung của buổi làm việc, PGS.TS. Lương Thanh Cường khẳng định Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện nói chung và cá nhân Thầy Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện – TS. Đặng Xuân Hoan cũng như cá nhân mình luôn quan tâm và giành nhiều tình cảm, tạo mọi điều kiện để Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện hoạt động và triển khai các chương trình. Phó Giám đốc Học viện đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn – Hội và kiến nghị, đề xuất các ý kiến để Đảng ủy, Ban Giám đốc, các Khoa, Ban, đơn vị thuộc Học viện xem xét, tạo điều kiện cho Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình.

2

Đồng chí Đào Thị Loan báo cáo công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện

Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện báo cáo những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của tuổi trẻ Học viện, đồng chí Đào Thị Loan – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện một lần nữa gửi lời cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đối với công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên – sinh viên Học viện; nhận thức được sự quan tâm, tạo điều kiện đó của Lãnh đạo Học viện, trong thời gian qua, đoàn viên, sinh viên Học viện nói chung và tập thể Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện nói riêng luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện đặt ra, các nhiệm vụ đề ra theo chương trình công tác hằng năm, các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Đoàn – Hội cấp trên và của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện còn gặp phải một số vấn đề khó khăn như: nhận thức đúng đắn của một bộ phận đoàn viên, sinh viên khi tham gia công tác; ảnh hưởng của kinh tế thị trường đối với đoàn viên, sinh viên Học viện; nhiều đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện mới lập gia đình nên thời gian dành cho công tác Đoàn chưa được liên tục, thường xuyên…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện nêu ra các khó khăn trong công tác nghiên cứu khoa học của đoàn viên, sinh viên; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động và sinh hoạt Đoàn – Hội; sự chưa thống nhất trong bố trí lịch học với lịch tổ chức các hoạt động…Trên cơ sở những khó khăn, tồn tại, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện đã đề xuất các ý kiến nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện.

3 ThS. Bùi Huy Tùng phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, ThS. Bùi Huy Tùng cho biết, với tư cách Đảng ủy viên được Đảng ủy Học viện giao phụ trách công tác thanh niên và ở cương vị công tác, đồng chí luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện hoạt động, đặc biệt là những hoạt động mang tính đột xuất; đồng chí cũng đề nghị Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện cần làm tốt hơn công tác thông tin – tuyên truyền để tập hợp đoàn viên, sinh viên; chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng kế hoạch, đặc biệt là việc xây dựng dự trù kinh phí hoạt động trong năm học; khởi động lại và duy trì văn hóa học đường trong đoàn viên, sinh viên Học viện…

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Lương Thanh Cường đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện trong thời gian qua: trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tham gia tích cực vào các nhiệm vụ chính trị của Học viện với tư cách là thành viên của quá trình đào tạo cử nhân quản lý nhà nước, góp phần cùng Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tham gia xây dựng Đảng bộ Học viện ngày càng vững mạnh toàn diện…

Bên cạnh đó, PGS.TS. Lương Thanh Cường cũng chỉ rõ: công tác Đoàn – Hội còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo, khắc phục, đó là: chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng chưa cao; việc nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm, học tập trong đoàn viên, hội viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới chưa đạt kết quả như mong muốn; phương thức, nội dung và hiệu quả hoạt động chưa rộng khắp đến cơ sở…

4 PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu kết luận

Để thực hiện tốt chương trình công tác và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên, PGS.TS. Lương Thanh Cường đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao ý thức trong học tập, rèn luyện tác phong, ứng xử văn hóa, trách nhiệm trong xây dựng và phát triển Học viện thích ứng với sự phát triển trong giai đoạn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Học viện một cách cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

- Tiếp tục tham gia và tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Học viện, tập trung vào xây dựng nền nếp học tập, sinh hoạt trong đoàn viên, sinh viên, tích cực tham gia các phong trào chung, củng cố hoạt động của các CLB, Đội, Nhóm, các Chi đoàn, Chi hội trực thuộc.

– Đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn – Hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xét kết nạp; tổ chức cho đoàn viên góp ý về sự lãnh đạo của Đảng, điều hành về chuyên môn và tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên; tăng cường vai trò của Đoàn – Hội trong giám sát, phản biện, góp ý kiến cho các chương trình hoạt động của Đảng bộ, Học viện và các đơn vị. 

“Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện phải là nơi để đoàn viên, sinh viên gửi gắm niềm tin” – PGS.TS. Lương Thanh Cường đề nghị, đồng thời chia sẻ với những khó khăn và thách thức mà Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện phải đối mặt trong tình hình mới và bày tỏ sự kỳ vọng trên cơ sở những thành tích đã đạt được cùng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó.

Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện, đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, định hướng của PGS.TS. Lương Thanh Cường để tổ chức có hiệu quả các chương trình, hoạt động trong thời gian tới, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đối với tuổi trẻ Học viện./.

Một số hình ảnh của buổi làm việc: 

5

6

7

8

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện phát biểu ý kiến

tại buổi làm việc

9 Phó Giám đốc Lương Thanh Cường và các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Học viện

Comments are closed.