Đơn giản hóa thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã đề xuất quy định về việc cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên.

Ảnh minh họa

Bộ Tư pháp cho biết, Luật đấu giá tài sản tại khoản 3 Điều 14 quy định người có Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản nơi người đó hành nghề. Thẻ đấu giá viên bị thu hồi khi người đó bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Nhằm quy định chi tiết nội dung này của Luật, dự thảo Nghị định đề xuất quy định cụ thể thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên.

Theo quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP hiện hành, hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá gồm các giấy tờ như: Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; phiếu lý lịch tư pháp; bản sao bằng tốt nghiệp đại học ngành luật hoặc ngành kinh tế; bản sao Chứng chỉ đào tạo nghề đấu giá hoặc giấy tờ chứng minh nếu thuộc trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định.

Thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tại dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp đề xuất quy định những loại giấy tờ thiết yếu đối với người được cấp Thẻ, cụ thể bao gồm giấy đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên, bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của các đấu giá viên được cấp Thẻ. Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp Thẻ đấu giá viên cho người đề nghị trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho những trường hợp đấu giá viên bị mất Thẻ đấu giá viên hoặc Thẻ đấu giá viên bị hư hỏng không thể sử dụng được, dự thảo Nghị định quy định thủ tục cấp lại Thẻ theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, theo đó người đề nghị chỉ cần có giấy đề nghị cấp lại và Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp lại Thẻ trong thời hạn 3 ngày làm việc. Đấu giá viên chỉ được điều hành cuộc đấu giá sau khi được Sở Tư pháp cấp Thẻ. Khi điều hành cuộc đấu giá tài sản đấu giá viên phải đeo Thẻ. Người được cấp Thẻ đấu giá viên không được kiêm nhiệm các công việc thường xuyên khác. Bộ Tư pháp quy định mẫu phôi Thẻ đấu giá viên thống nhất trong phạm vi cả nước.

Theo dự thảo, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Sở Tư pháp nơi đã cấp Thẻ đấu giá viên quyết định thu hồi Thẻ đấu giá viên của người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Thẻ đấu giá viên không còn giá trị sử dụng kể từ thời điểm Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

Comments are closed.