Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày 10/4/2016, Bộ Nội vụ đã tổ chức gặp mặt chúc mừng đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình – Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Đoàn cán bộ của Học viện Hành chính Quốc gia, gồm có PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện; TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện; ThS. Bùi Huy Tùng – Quyền Chánh Văn phòng Học viện đã đến chúc mừng.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt tập thể Ban cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ và ngành Nội vụ trân trọng chúc mừng đồng chí Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Quốc hội tin tưởng giao giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình tin tưởng, trên cương vị mới đồng chí Lê Vĩnh Tân sẽ phát huy những kết quả, thành quả mà Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ đã đạt được trong thời gian qua và tiếp tục làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ của Bộ trong thời gian tới. Bộ trưởng cũng tin tưởng, các đồng chí Thứ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ luôn ủng hộ, đoàn kết xung quanh đồng chí Lê Vĩnh Tân để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tin tưởng giao phó cho đồng chí Lê Vĩnh Tân, tin tưởng giao phó cho Bộ, ngành Nội vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Vĩnh Tân trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thái Bình, các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã dành cho đồng chí những tình cảm, sự hỗ trợ, giúp đỡ hết sức quý báu trong thời gian qua.

Với nhiệm vụ của một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân, tới sự phát triển của đất nước, đồng chí Lê Vĩnh Tân khẳng định sẽ ghi nhận, tiếp thu những dặn dò, những bài học kinh nghiệm của đồng chí Bộ trưởng tiền nhiệm, tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, để đáp ứng nhiệm vụ công tác của Bộ và Ngành, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc, trực thuộc và địa phương sẽ tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ giao và những định hướng quan trọng mà Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình đã đề ra trong những năm sắp tới. Đồng thời, cố gắng phấn đấu, làm tốt công tác huy động các đồng chí là lãnh đạo, đội ngũ khoa học – kỹ thuật, công chức, viên chức toàn ngành Nội vụ tạo sức mạnh tổng hợp; là trung tâm đoàn kết của Bộ Nội vụ để thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, phối hợp chặt chẽ trong công tác. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, tạo nên sức mạnh đoàn kết để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

1Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình (trái) tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Vĩnh Tân

2Các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Vĩnh Tân

3Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Vĩnh Tân       

Quang Hà (Tạp chí TCNN) – Kim Huy

Comments are closed.