Giao ban công tác tháng 2 năm 2015

Chiều ngày 03/3/2015, tại phòng truyền thống, lãnh đạo Học viện đã tổ chức giao ban công tác tháng 2-2015. Thành phần dự giao ban có các đồng chí trong Ban Giám đốc, trưởng các khoa, phòng, ban, các đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên của Học viện tại Hà Nội.

TS. Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách, điều hành Học viện chủ trì buổi giao ban.

ThS. Vũ Văn Thành, Chánh Văn phòng Học viện đã báo cáo tình hình Học viện trong tháng 2 về các mặt hoạt động, như đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác quốc tế, khoa học, công tác tổ chức cán bộ, hội thảo, xây dựng chương trình, xuất  bản tạp chí… Tiếp theo báo cáo đánh giá khái quát của Văn phòng,  các khoa, đơn vị  đã báo cáo bổ sung về tình hình hoạt động công tác của đơn vị trong tháng, đặc biệt trong tháng 2 là tháng diễn ra các hoạt động đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng các đơn vị vẫn bảo đảm mọi hoạt động công tác đúng kế hoạch, chương trình đã định. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ công tác với lãnh đạo Học viện.

Các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: TS Lê Như Thanh, PGS.TS Lưu Kiếm Thanh; PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh đã có ý kiến phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị giao ban đầu xuân, TS. Trần Anh Tuấn đã ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của Học viện trong thời gian qua, nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt công tác trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Mùi 2015. Đồng thời đồng chí yêu cầu, trên tinh thần đầu xuân, năm mới, với khí thế mới cần tập trung cao nhất để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đã được hoạch định.

Một số hình ảnh của buổi giao ban:

4

TS. Trần Anh Tuấn khai mạc buổi họp

3

TS. Lê Như Thanh phát biểu tại hội nghị

2

PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh phát biểu tại hội nghị

1

 ThS. Vũ Văn Thành báo cáo tình hình hoạt động của Học viện trong tháng 2

(Tạp chí Quản lý quản lý nhà nước)

Comments are closed.