Hoạt động của Đoàn cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia công tác tại Nêpan

Thực  hiện Quyết định số 1863/QĐ-BNV ngày 14/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về viêc cử đoàn gồm 06 cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia đi công tác tại Nê-pan, từ ngày 16/12/2015 đến ngày 21/12/2015, Đoàn cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia do PGS.TS. Vũ Trọng Hách, Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa QLNN về Xã hội, Học viện HCQG làm Trưởng đoàn đã tới Nê-pan để tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát về hệ thống đào tạo công vụ, kinh nghiệm cải cách công vụ của Nêpan, trao đổi về khả năng hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia với Trường Hành chính công Nê-pan.

Trong thời gian công tác, Đoàn đã được Ngài Somlal Subedi, Phụ trách Công vụ – Công chức Quốc gia, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, Thư ký Thủ tướng Nê-pan, và Ngài Bishnu Prasad Lamsal, Phụ trách Công vụ – Công chức Ủy ban Công vụ Nê-pan đón tiếp và trao đổi. Đoàn đã thăm trụ sở và làm việc với Bộ Hành chính công, Ủy ban Công vụ, Hiệp hội Quản lý, và Trường Cán bộ Hành chính Nê-pan.

Đoàn cán bộ Học viện HCQG đã tìm hiểu tổng quan về nền công vụ Nêpan, cơ cấu tổ chức, đặc điểm, cách phân loại công chức, các cơ sở đào tạo công vụ – công chức của Nêpan, công tác phát triển nguồn nhân lực cho công vụ – công chức, các nhu cầu cải cách công vụ, các thách thức cơ bản đối với hoạt động công vụ – công chức của Nêpan. Ủy ban Công vụ Nêpan đã trao đổi với đoàn về cách thức thi tuyển công chức và những đổi mới trong hoạt động này tại nước bạn. Tại Trường Cán bộ Hành chính Nêpan, hai bên đã so sánh những điểm tương đồng và khác biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nghiên cứu về khoa học quản lý hành chính ở hai nước, đồng thời tìm hiểu khả năng hợp tác cao hơn giữa Trường Cán bộ Hành chính Nêpan và Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam. Trường Cán bộ Hành chính Nêpan đã mời đoàn tham dự buổi giao lưu với hơn 80 học viên công chức Nêpan với chủ đề chính là “Vai trò của Cải cách hành chính với tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam” và trả lời nhiều câu hỏi về các lĩnh vực khác nhau liên quan đến công vụ, công chức, cải cách hành chính, các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

Tại buổi Tiệc chào mừng Đoàn Học viện Hành chính Quốc gia, với sự tham dự của quan chức thuộc nhiều Bộ, ngành liên quan, Bà Bộ trưởng Bộ Hành chính công Nê-pan đã bày tỏ sự quan tâm và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bộ Nội vụ, Học viện HCQG Việt Nam lên một cấp độ cao hơn, thiết thực đóng góp cho hoạt động công vụ, công chức của hai nước, hai thành viên của Tổ chức Hành chính Miền Đông Thế giới.

Một số ảnh hoạt động của đoàn:

1Đoàn Cán bộ Học viện Hành chính Quốc gia được Ngài Somlal Subedi, Phụ trách Công vụ – Công chức Quốc gia,

Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, Thư ký Thủ tướng Nêpan, đón tiếp

2Chụp ảnh lưu niệm với Ngài Somlal Subedi, Phụ trách Công vụ – Công chức Quốc gia,

Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, Thư ký Thủ tướng Nêpan

3Làm việc cùng Ủy ban Công vụ Nêpan

4Thăm xã giao Ngài Bishnu Prasad Lamsal, Phụ trách Công vụ – Công chức Ủy ban Công vụ Nêpan

5Làm việc với Trường Cán bộ Hành chính Nêpan

6Chụp ảnh lưu niệm với Ban Lãnh đạo Trường Cán bộ Hành chính

7Chụp ảnh lưu niệm với Ngài Bộ trưởng Hành chính công, Ngài Thứ trưởng thường trực

và các đại biểu tại tiệc chào mừng

Nguyễn Thế Trang

 

 

 

Comments are closed.